Kurs pływania zakończony

Zakończył się kurs nauki pływania dla uczniów klas I-III, w ramach ogólnopolskiego projektu „Umiem pływać”. Ukończyło go 898 osób.

Podczas 20-godzinnych zajęć na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie, pod kierunkiem 19-osobowej grupy instruktorów, uczniowie poznawali tajniki nauki pływania. Podstawowym celem projektu było oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, nauka podstawowych elementów poruszania się w wodzie, a także uświadomienie dzieciom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Projekt, w kwocie 144 tys. zł, finansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny do projektu włożyły także gminy uczestniczące w projekcie – 51 tys. 480 zł, zabezpieczając transport dzieci na pływalnię. W projekcie uczestniczyły gminy: Wierzbica, Wola Uhruska, Ruda Huta, Urszulin, Wisznice, Hanna, Hańsk, Sawin, Wyryki, Stary Brus, Podedwórze i gmina Włodawa. (a, fot. MOSiR Włodawa)