Lans w godzinach pracy

Longin Bożeński, przewodniczący rady miasta Chełm, w godzinach pracy robił sobie zdjęcia na wyremontowanej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Komentując sprawę przyznał, że reklamuje się, kiedy tylko ma do tego okazję.

We wtorek, 7 grudnia, o godz. 10.52 na profilu facebookowym Longina Bożeńskiego, przewodniczącego rady miasta Chełm, pojawił się wpis następującej treści:

„Marszałkowi na urodziny♥. Trwają ostatnie prace na zmodernizowanej Alei, rozpoczęte zostały już odbiory techniczne infrastruktury, otwarcie tuż, tuż…”.

Do komentarza Bożeński dodał kilka zdjęć. Nie wszystkim to się spodobało.

– Przewodniczący lubi się promować, to powszechnie wiadomo, ale dlaczego robi to w godzinach pracy? Co na to jego szef, prezes MPGK? – zastanawia się nasz Czytelnik.

Katarzyna Langiewicz z biura obsługi MPGK w Chełmie, potwierdza, że 7 grudnia Bożeński był w pracy.

– Spółka na początku października informowała mieszkańców za pośrednictwem portali społecznościowych, że wykorzystuje trwające prace drogowe przy przebudowie nawierzchni al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do przeprowadzenia zaplanowanych niezbędnych prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – komentuje Langiewicz. W ramach prowadzonych prac MPGK wykonał metodą bezwykopową renowację trzech przejść poprzecznych oraz zmodernizował stare węzły zasuw, komory wodociągowe i hydranty.

– W zakresie renowacji infrastruktury sanitarnej z eksploatacji wyłączony został zniszczony znaczny odcinek kanału ściekowego, przy jednoczesnym przepięciu sieci do nowszego odcinka kanalizacji sanitarnej. Zakończenie takich prac zgodnie z obowiązującym prawem kończy się zwykle kompleksowym odbiorem technicznym różnych branż, który odbywa się po zakończeniu prac drogowych. 7 grudnia Pan Longin Bożeński, sprawując nadzór ogólny nad pracownikami infrastruktury sieciowej, uczestniczył służbowo w odbiorze technicznym podziemnej instalacji wodociągowej i sanitarnej, przy udziale innych pracowników MPGK – dodaje.

Langiewicz podkreśla też, że dobrą praktyką są podejmowane przez MPGK, we współpracy z samorządem miasta Chełm, działania na rzecz poprawy stanu technicznego sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przy okazji trwających remontów dróg. – Równie dobrą inicjatywą jest upublicznianie podejmowanych przez spółkę działań dla poprawy warunków życia mieszkańców, tym bardziej w nawiązaniu do rocznicy urodzin patrona remontowanej Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego – komentuje.

Do sprawy odniósł się też sam zainteresowany, który potwierdził, że 7 grudnia był w pracy i wizytował odbiór techniczny infrastruktury podziemnej MPGK na terenie zmodernizowanej Alei.

– Pokazywanie tego rodzaju wydarzeń nie jest niczym nadzwyczajnym i wpisuje się w szeroko pojęty kontakt samorządu i jego jednostek z interesariuszami – mieszkańcami miasta. Pan Longin reklamuje swoją osobę, w każdej chwili, specyfika funkcji – komentuje przewodniczący rady miasta Chełm. (kg)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here