Łatwiej o europejską emeryturę

Minął rok, odkąd lubelski oddział ZUS zajmuje się polskimi emeryturami i rentami osób, które mieszkają w Irlandii lub tam pracowały. Teraz będzie mógł szybciej rozpatrywać tego typu sprawy, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył międzynarodowy elektroniczny system wymiany danych.


Aby wyliczyć emeryturę czy rentę na podstawie międzynarodowych przepisów, ZUS musi wymieniać się informacjami ze swoimi odpowiednikami za granicą. Dotychczas odbywało się to drogą papierową, a sprawy ciągnęły się nawet do kilku miesięcy, gdy ubezpieczony pracował w kilku krajach. Teraz to się zmieni. – Postępowania przyspieszą dzięki EESSI, czyli systemowi Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego. ZUS wdrożył go 1 lipca i jest jedną z pierwszych instytucji w Europie gotową do wymiany danych za pomocą tego systemu – mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Elektroniczna wymiana obejmuje informacje niezbędne do przyznawania świadczeń i rozstrzygania, w którym kraju pracownik lub przedsiębiorca powinien być ubezpieczony. – EESSI ułatwi współpracę między 15 tysiącami instytucji z 32 europejskich krajów. Co roku wymieniają się one nawet 900 milionami komunikatów. Szacuje się, że ZUS w ramach systemu elektronicznej wymiany informacji otrzyma rocznie ponad 119 tys. dokumentów i wyśle około 1,14 mln dokumentów.

Komisja Europejska szacuje, że obecnie nawet 17 milionów obywateli państw unijnych mieszka w innym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia.
Opracował GR