Laury dla animatorów kultury

Laureaci Nagrody Miasta Lublin 2018 z prezydentem Krzysztofem Żukiem

Nagrody, medale, i „Strzały” za rok 2018 rozdano podczas Gali Kultury, która odbyła się w miniony wtorek 28 maja w Filharmonii im. H. Wieniawskiego. Laureaci to lubelscy muzycy, aktorzy, animatorzy kultury, a także instytucje.


Laureaci, oprócz przyznanych im wyróżnień i uścisku dłoni prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, otrzymali też piękne róże. Artystyczną oprawę uroczystości zapewniła Tomasz Momot Orkiestra oraz występy stypendystów Prezydenta Miasta Lublina: m.in. Pawła Błędowskiego, Agnieszki Szwajgier z zespołem Alta oraz Kwartetu „Kwartecik” Przemysława Packa.

„Nagroda miasta Lublin dla mecenasa kultury za 2018 rok” została przyznana Centrum Handlowemu VIVO! Lublin. Doceniono m.in. „znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina”, co w minionym roku maiło wymiar hojnego finansowego wspierania przedsięwzięć kulturalnych. „Nagroda miasta Lublin za całokształt działalności” w tym roku uhonorowała bogatą, pięćdziesięcioletnią działalność artystyczno-muzyczną Krzysztofa Cugowskiego, charyzmatycznego wokalisty „Budki Suflera”.

Ale także działającego na rzecz lubelskiej i polskiej kultury. „Nagroda artystyczna miasta Lublin za 2018 rok” przypadła Bohdanowi Zadurze, który jest poetą, prozaikiem, krytykiem literackim oraz tłumaczem; doceniono jego tłumaczenia z literatury ukraińskiej, a także węgierskiej i białoruskiej. „NAGRODA MIASTA LUBLIN ZA UPOWSZECHNIANIE KULTURY w 2018 roku” powędrowała natomiast do rąk Mateusza Nowaka, który jest animatorem kultury, aktorem, polonistą, logopedą. M. in. koordynował projekt „Jak to się mówi” i pełnił kuratelę nad cyklem „Projekt T1A: Historia”.

Podczas Gali Kultury wręczono 18 „Medali Prezydenta Miasta Lublin”. Wyróżniono nimi animatorów kultury, redaktorów, wokalistów, kuratorów wystaw – w sumie entuzjastów propagowania kultury, sztuki, a także idei otwierania się lokalnej społeczności na to, co nowe i wartościowe we współczesnym świecie.

Co roku lubelski oddział „Gazety Wyborczej” przyznaje swoje wyróżnienia dla interesujących wydarzeń w dziedzinie lokalnej kultury. Wręczane są one również podczas Gali Kultury. W tym roku redakcja gazety przyznała „Strzałę 2018”, czyli nagrodę za najważniejsze wydarzenie kulturalne w 2018 roku, czasopismu „PA.RA” wydawanemu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Jednym z inspiratorów jego powstania był Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN. Natomiast czytelnicy „Gazety Wyborczej” „Strzałą 2018” – o czym zadecydowali w plebiscycie – uhonorowali organizatorów wystawy „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej”, czyli pracowników Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym dra Krzysztofa Przylickiego, dyrektora placówki, który odbierał nagrodę podczas Gali Kultury. Monika Skarżyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here