Laury z języka ojczystego

Cztery uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie otrzymały nagrody i dyplomy podczas uroczystego podsumowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Laury z języka polskiego zdobyły Oliwia Wałecka, Nina Krzemińska i Julia Tułacz, a z ortografii Alexandra Knap. Dodatkowo podziękowania za pracę dydaktyczną i wychowawczą z uczniami otrzymali: dyrektor szkoły Stanisław Leszuk oraz nauczycielki języka polskiego Ewelina Komaszewska-Krywicka i Krystyna Czerniak. Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się w auli kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. (a)