Leśniowice na skażonym

W Wygnańcach znaleziono martwego dzika zarażonego wirusem afrykańskiego pomoru świń. Gminę Leśniowice zaliczono do strefy skażonej. To oznacza szereg utrudnień i restrykcji dla hodowców świń, których jest coraz mniej.

Pod koniec kwietnia w Wygnańcach znaleziono martwego dzika. Pobrano próbki padliny do badań. Okazało się, że zwierzę było zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń. To był pierwszy taki przypadek w gminie Leśniowice. W powiecie chełmskim odnotowano już ponad trzydzieści przypadków dzików z ASF. Odnalezienie zarażonego zwierzęcia w Wygnańcach spowodowało, że gmina Leśniowice została zaliczona do obszaru skażonego afrykańskim pomorem świń. Wojewoda lubelski wydał rozporządzenie w tej sprawie.

Do obszaru skażonego obecnie zalicza się gminy: Leśniowice, Żmudź, Kamień i częściowo gminy Białopole i Wojsławice. Oprócz tego poszczególne gminy powiatu chełmskiego są objęte tzw. strefami czerwoną i żółtą. Odbywa się to na mocy decyzji Komisji Europejskiej, a to trwa jakiś czas. W sytuacji, gdy w gminie Leśniowice (do niedawna znajdującej się w tzw. strefie białej czyli bez stwierdzonych przypadków zwierząt zarażonych ASF) stwierdzono przypadek zwierzęcia z wirusem afrykańskiego pomoru świń należało jak najszybciej wprowadzić działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Wszystkie tzw. strefy kolorowe wprowadzają konkretne obowiązki dla hodowców trzody chlewnej. Agnieszka Lis, powiatowy lekarz weterynarii w Chełmie, informuje, że obecnie w strefie czerwonej są gminy: Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta, a także częściowo gminy Chełm i Dorohusk.

W gminie Leśniowice hodowcy świń muszą przestrzegać teraz zakazów obowiązujących w strefie skażonej: zakaz przywożenia i wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii; zakaz wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane, zakaz wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza obszar skażony w celu handlu; zakaz uboju świń na własny użytek bez poinformowania o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w celu przeprowadzenia badania przedubojowego; zakaz wywożenia z gospodarstwa padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie PLW w celu pobrania prób do badań laboratoryjnych; zakaz prowadzenia targów, wystaw, pokazów; zakaz dokarmiania dzików. (mo)