Łezka na Cementowni

Mieszkańcy „Cementowni” uważają, że miasto przeznaczyło za mało pieniędzy na inwestycje na ich osiedlu. – To łezka w morzu rozpaczy – podsumował jeden z członków rady osiedla. Kontrowersje wywołały też przedsięwzięcia zgłaszane do budżetu obywatelskiego.

Stanisław Mościcki, zastępca prezydenta Chełma, rozpoczął zebranie od obszernego omówienia inwestycji zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie. Większość czasu zajęło mu przedstawianie dużych i kosztownych przedsięwzięć wspólnych dla całego miasta. Inwestycji zaplanowanych na osiedlu „Cementownia” jest niewiele i Mościcki sam to przyznał. Opiewają na 330 000 zł i są to przebudowy dwóch placów zabaw: przy ul. 11 Listopada oraz w ogródku jordanowskim, a także przebudowy dwóch odcinków chodników: przy ul. Przemysłowej (od Rolniczej do Wołyńskiej) oraz chodnika przy ul. Rolniczej (od 11 Listopada do M. Reja). Ta ostatnia inwestycja to jedyny uwzględniony przez ratusz wniosek zgłoszony przez radę osiedla „Cementownia” do przyszłorocznego budżetu. Pozostałych sześć postulatów pozostało bez odzewu. Mościcki przekonywał, że i tak nastąpił postęp, bo w tym roku na osiedlu „Cementownia” wykonano inwestycje za niewiele ponad 200 000 zł czyli za kwotę mniejszą niż zaplanowano w 2018 roku. Przyznał, że mieszkańcy mogą czuć niedosyt, bo każdy chciałby uzyskać jak najwięcej dla swojego osiedla, ale priorytetem jest harmonijny rozwój całego miasta. Widząc niezadowolone miny mieszkańców „Cementowni” nie wykluczył, że jakieś dodatkowe przedsięwzięcie na ich osiedlu może jeszcze uda się zrealizować. Marcin Lipczuk, członek rady osiedla „Cementownia”, zwrócił uwagę, że z puli 330 000 zł przeznaczonych na przyszłoroczne inwestycje większość to pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego.
– Z naszego punktu widzenia na nasze osiedle miasto przeznacza tylko osiemdziesiąt tysięcy złotych a to wydaje się łezką w morzu rozpaczy – stwierdził Lipczuk. – Szalę goryczy przelała kwestia chodnika przy ulicy Księdza Brzóski, którego przebudowę w ubiegłym roku obiecał nam pan Mościki jako dobry Mikołaj. Ale ta inwestycja wypadła z budżetu. Chodzi o brakujący, osiemdziesięciometrowy odcinek. Zaplanowano dużo inwestycji wspólnych dla miasta, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia osiedlowe widać tendencję spadkową w porównaniu z rokiem ubiegłym. A przecież to rok wyborczy.
Mościcki, który wkrótce przechodzi na emeryturę, odparł ze śmiechem, że nie dla wszystkich to rok wyborczy. Zapewnił jednak, że rzeczywiście w konstruowaniu przyszłorocznego budżetu kierowano się rozsądkiem, a nie koniunkturą wyborczą. Stwierdził, że niczego nie może obiecać, ale zobaczy, co się da zrobić w kwestii chodnika przy ul. Ks. Brzóski.
Była też wymiana zdań na temat budżetu obywatelskiego. Jednemu z mieszkańców nie spodobało się, że Dariusz Wojciechowski, przewodniczący rady osiedla „Cementownia”, zgłosił dwie propozycje. Chodziło o wybieg dla psów i wymianę ogrodzenia ogródka jordanowskiego.
– Rozdawano mieszkańcom ulotki, aby głosowali za tymi projektami, pod którymi pan się podpisał – oburzał się mężczyzna. – Zostało to odebrane jako oficjalne osiedlowe propozycje i ja się z tym nie zgadzam. Pana ludzie nie mieli prawa jeździć z tymi ulotkami, na których widniała pana pieczątka jako przewodniczącego.
Tę wypowiedź poparł Ryszard Dżaman, radny miejski. Jego zdaniem mieszkańcy osiedla powinni głosować nad jednym z siedmiu wniosków złożonych do budżetu. Wojciechowski tłumaczył, że decyzje w sprawie dwóch wniosków złożonych przez niego do budżetu obywatelskiego zapadły podczas zebrania rady osiedla.
– Te projekty nie wzięły się znikąd – zapewniał Wojciechowski. – W ubiegłym roku nasłuchałem się nieprzyjemnych słów od mieszkańców, którzy mieli za złe, że nie zgłaszamy do budżetu obywatelskiego wniosków dotyczących całego osiedla. Podjęliśmy więc podczas zebrania rady osiedlowej decyzję o zgłoszeniu takich propozycji. Problem w tym, że na te spotkania mieszkańcy nie przychodzą i nie ma z kim tego uzgadniać.
Radni osiedla „Cementownia” pozytywnie zaopiniowali projekt przyszłorocznego budżetu. Byli w tej sprawie jednogłośni. (mo)