Litwini zainwestują w Turowcu

W przyszłym roku litewska firma Modus Energy oraz spółka z grupy kapitałowej Green Genius zamierzają rozpocząć budowę biogazowni w Turowcu w gm. Wojsławice. Litwini zapewniają, że inwestycja nie będzie miała żadnego szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i nie będzie emitować nieprzyjemnych zapachów.

Samorządowcy z Wojsławic i rolnicy wybrali się na Litwę sprawdzić, jak funkcjonuje taka sama biogazownia, jaka ma zostać wybudowana w Turowcu. Inwestycja ma ruszyć w marcu 2020 r. – Jej zasadniczym celem będzie produkcja energii z surowców naturalnych – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski.

– Biogazownia w Turowcu będzie pierwszą w Polsce realizowaną przez litewskie firmy. Planują one w kolejnych latach wybudować jeszcze 15 biogazowni w różnych regionach naszego kraju. Ta w Turowcu ma mieć charakter wzorcowy i będą ją odwiedzać osoby z różnych miejscowości, w których są planowane nowe lokalizacje.

Inwestorzy zapewniają, że nowoczesny proces technologiczny polegający na obiegu zamkniętym zastosowany w biogazowni ma nie stwarzać żadnych problemów zapachowych, ani nie mieć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. – Będzie miała natomiast pozytywny wpływ na rozwój gminy – podkreśla wójt.

Jedną z korzyści będzie możliwość przekazywania do biogazowni substratów pochodzenia rolniczego oraz pozyskania z biogazowni naturalnego organicznego nawozu. Dodatkową korzyścią z funkcjonowania biogazowni w rejonie jest możliwość przetwarzania wszelkich organicznych odpadów, które mogą być uciążliwe dla rolników. – Kolejne korzyści z działalności biogazowni to generowanie przez tę jednostkę bardzo dużych ilości ciepła do wykorzystania na cele grzewcze, poza zasadniczym celem, czyli produkcją energii elektrycznej – wyjaśnia Henryk Gołębiowski.

– Korzyści dla gminy Wojsławice z powstania biogazowi to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz zatrudnienie pracowników. Ponadto Litwini na etapie budowy chcą współpracować z lokalnymi przedsiębiorcami budowlanymi z różnych branż, a w czasie eksploatacji biogazowni rozwinie się sieć współpracy z miejscowymi rolnikami i przedsiębiorcami.

Wójt Gołębiowski, a także samorządowcy z gminy Wojsławice, którzy oglądali biogazownię na Litwie, nie ukrywają zadowolenia z faktu podjęcia decyzji przez zagranicznego inwestora o rozpoczęciu budowy biogazowni w Turowcu. – Tego typu działalność wpisuje się w strategię rozwoju gminy Wojsławice – mówi wójt Gołębiowski. – Nasz rozwój powinien być ukierunkowany na wykorzystaniu potencjału naszej gminy.

Z jednej strony to rolnictwo i właśnie w ten kierunek wpisuje się biogazownia, a drugi obszar rozwoju gminy to turystyka, której w ostatnim okresie poświęciliśmy wiele uwagi poprzez realizację inwestycji i różnych przedsięwzięć, wpisujących się w tę działalność – dodaje wójt. (s)