Łopiennik inwestuje aż miło

Ukończona przebudowa mostu na Łopie, na ukończeniu remont jednej z ważnych dróg gminnych, rozpoczęta modernizacja parkingu, a w planach naprawa mostu w Olszance. W gminie Łopiennik Górny dawno nie działo się tak wiele dobrego.

W ubiegłym tygodniu zakończyła się przebudowa mostu na rzece Łopa w ciągu drogi powiatowej Łopiennik Górny – Orchowiec, wraz z dojazdami do mostu oraz przebudową przepustu na dojeździe do mostu. Zadanie zrealizowano w ramach porozumienia z powiatem krasnostawskim, przy współudziale środków przekazanych przez ministerstwo infrastruktury.

Wkład własny gminy w realizację prac budowlanych wyniósł ponad 1 mln zł. To nie jedyna inwestycja, jaka w ostatnim czasie miała miejsce na terenie gminy Łopiennik Górny. Na ukończeniu są roboty związane z „Przebudową drogi gminnej nr 109635L łączącej miejscowości Krzywe, Olszanka i Łopiennik Nadrzeczny z drogą krajową nr 17 – informuje Artur Sawa, wójt Łopiennika Górnego. Zadanie to realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi (blisko 4 km), pobocza i zjazdy tłuczniowe, trwają prace porządkowe oraz wprowadzanie organizacji ruchu. W najbliższych dniach rozpocznie się jeszcze jedna inwestycja „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Olszanka. – W związku z tym od 17 lipca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Most zostanie zamknięty i przejazd będzie możliwy tylko przez drogę powiatową w Łopienniku Górnym. Wykonawca dołoży wszelkiej staranności, aby wskazane utrudnienia potrwały jak najkrócej. Planowany termin zakończenia robót wyznaczono na koniec października – czytamy na stronie urzędu gminy.

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści. Właśnie rozpoczęły się prace związane z przebudową parkingu przy kościele w Łopienniku Nadrzecznym. To zadanie jest z kolei realizowane w porozumieniu z parafią w Łopienniku Nadrzecznym w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w Gminie Łopiennik Górny” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

– W najbliższych tygodniach wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej oraz częściowo z płyt ażurowych. Termin zakończenia robót zaplanowano przed uroczystościami odpustowymi. Korzystających z parkingu prosimy o wyrozumiałość oraz dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i parkowanie samochodów poza placem budowy – mówi wójt Sawa. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here