Łowią ścisłe umysły

3 kwietnia br. zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Politechniką Lubelską a Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie oraz Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz umożliwienie jej korzystania z zaplecza intelektualnego uczelni.


Władze uczelni liczą, że współpraca pozwoli zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami technicznymi i zachęci ich do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej. – Chęć współpracy kolejnych szkół z naszą uczelnią to dla nas sygnał, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dydaktycznym. Zapewniamy dostęp do najnowocześniejszej wiedzy, stawiamy na praktyczne kształcenie, dysponujemy bogatą bazą laboratoryjną – mówi prof. Piotr Kacejko, rektor PL.
Strony porozumienia mogą inicjować wspólne przedsięwzięcia i tworzyć konkretne projekty. Uczniowie będą brać udział w wybranych wykładach i laboratoriach, uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych, korzystać z księgozbioru uczelni. Organizowane będą wspólne konferencje i sesje naukowe oraz wycieczki edukacyjne. Najzdolniejsi uczniowie otoczeni zostaną opieką merytoryczną przez pracowników uczelni.
– Dynamiczne zmiany demograficzne, społeczne, ale również technologiczne wymagają od szkolnictwa wyższego, jak i ponadgimnazjalnego, większego zintegrowania. Rynek pracy wymusza wręcz, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do rozpoczęcia pracy, dlatego należy łączyć siły uczelni i szkół, Aby dostosować umiejętności i kwalifikacje młodzieży do potrzeb pracodawców – podkreśla dr inż. Paweł Mazurek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL.
Magdalena Gładysz