Łowiec chełmski. Myśliwi świętują i zbiorowo polują [GALERIA]

Jubileusz KŁ "Jarząbek"

Jubileusz 95-lecia obchodziło Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek”. Nie próżnowali również myśliwi z pozostałych naszych kół, gdzie organizowane są kolejne polowania zbiorowe.

Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek” w Lublinie obchodziło jubileusz 95-lecia utworzenia. Obchody zainaugurowano mszą św. kościele pw. Św. Floriana w Krężnicy Jarej. Nabożeństwo przy udziale zespołu sygnalistów w intencji myśliwych, ich rodzin, bezpiecznych łowów oraz w intencji zmarłych kolegów odprawił ks. dr hab. Jarosław Woźniak. Część oficjalną zorganizowano w hotelu „Gościniec Horyzont” w Trojaczkowicach. Koło na terenie okręgu chełmskiego dzierżawi obwód łowiecki nr 182 w pow. krasnostawskim. W skład zarządu koła wchodzą: Mirosław Sołtys – prezes, Jacek Sieńczyk – łowczy, Wojciech Fidut – podłowczy, Arkadiusz Zieńkiewicz – sekretarz i Radosław Kaznowski – skarbnik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Mariusz Łoza.

Polowania zbiorowe metodą pędzeń i ze zwyżek

W poszczególnych kołach łowieckich są organizowane kolejne w sezonie łowieckim polowania zbiorowe, tradycyjnie metodą pędzeń, jak i z ambon. Polowanie zbiorowe z ambon – to polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 m (odległość od powierzchni gruntu do podłogi w ambonie) i na którym każde pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie. Kluczem powodzenia polowania jest odpowiednia lokalizacja i rozmieszczenie zwyżek w terenie. Warunkiem jest sprawne i ciche zajęcie stanowisk oraz bardzo dobra znajomość terenu przez nagankę. Elementem tradycji myśliwskich podczas polowania jest ceremonia chrztu i pasowania.Chrzest myśliwski to ceremoniał pomazania czoła myśliwego (fryca) farbą z pierwszej upolowanej zwierzyny danego gatunku z towarzyszeniem sygnałów myśliwskich, roty chrztu i życzeń opisanych w obowiązującym „Zbiorze zasad etyki i tradycji łowieckich”. Chrzest to bardzo stary zwyczaj związany z upolowaniem pierwszej sztuki zwierzyny. Najczęściej odbywa się podczas polowania zbiorowego, zwykle po zakończonym miocie. Myśliwy z odkrytą głową klęka na lewym kolanie od strony grzbietowej zwierzyny trzymając w lewej dłoni broń. Celebrujący nożem lub palcem znaczy czoło myśliwego chrzczonego farbą upolowanej zwierzyny, wypowiadając „Zgodnie z wielowiekową tradycją chrzczę Cię znakiem farby i Darz bór Ci życzę”. Myśliwy odpowiada „Ku chwale polskiego łowiectwa”.

Polowania zorganizowano m.in. w: KŁ nr 84 Przepiórka, KŁ nr 62 Piżmak, KŁ nr 23 Szarak, KŁ nr 27 Rogacz, KŁ nr 50 Cietrzew, KŁ nr 16 Szarak, KŁ nr 17 Jeleń, KŁ nr 48 Ponowa, KŁ Pogoń, KŁ nr 82 Dubelt i KŁ Żak. Darzbór! (m)

 

News will be here