Łowiec chełmski

Przyjęcie ślubowania od młodych myśliwych przyjętych do PZŁ

Pracowite dni mają za sobą chełmscy myśliwi. To nie tylko za sprawą dnia świętego Huberta, ale również licznych akcji organizowanych z myślą o ochronie zwierzyny i przyrody.

Polowanie hubertowskie

Polowanie hubertowskie należy do polowań o szczególnym znaczeniu w tradycji łowieckiej. Do tradycji łowieckiej należy święcenie dnia świętego Huberta (3 listopada) do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów. Zazwyczaj poprzedza je msza św. hubertowska, odprawiana w kościele, kaplicy leśnej lub w łowisku. Odznacza się ona uroczystym ceremoniałem, udziałem sztandaru koła, myśliwską oprawą muzyczną i wystrojem ołtarza. Jednym z elementów odprawy myśliwych przed polowaniem zbiorowym jest przyjęcie ślubowania od młodych myśliwych przyjętych do PZŁ. Obrzęd ten wprowadza młodego myśliwego w klimat tradycji i obyczaju łowieckiego. Hubertowskie łowy z pokotem i ogniskiem kończy biesiada myśliwska połączona z degustacją kuchni myśliwskiej, na którą zwyczajowo zapraszani są okoliczni mieszkańcy, przedstawiciele miejscowych władz i osoby współpracujące z danym kołem łowieckim. Hubertusy zorganizowano m.in. w: KŁ nr 53 Bażant, KŁ nr 82 Dubelt, KŁ Pogoń, KŁ nr 48 Ponowa, KŁ nr 86 Szpak, KŁ nr 23 Szarak i KŁ nr 6 Jarząbek.

Akcja zbiórki kasztanów

Akcja „Pomóżmy zwierzętom leśnym przetrwać zimę” w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Chełmie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu przedszkolaków i ich opiekunów udało się zebrać ok. 200 kg kasztanów, które już trafiły na leśne stoły i posłużą jako karma dla zwierząt.

Myśliwi dla bioróżnorodności

Jesienią jeże szukają miejsc do schronienia i przetrwania zimy. Idealnym sposobem pomocy i wsparcia dla tych małych drapieżników jest pomoc w znalezieniu schronienia – domku dla jeży. W ramach projektu chełmscy myśliwi przekazali schrony dla jeży współpracującym przedszkolom, ośrodkom szkolono-wychowawczych oraz szkołom, m.in. PM nr 8 w Chełmie, PM nr 12 w Chełmie, SP nr 1 w Chełmie i SP w Rudzie-Hucie.

Wsiedlanie bażantów

Jednym z elementów gospodarki łowieckiej jest zasilanie miejscowej populacji bażanta młodymi osobnikami. Na zdjęciu wsiedlanie w łowisku KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej. (m)

News will be here