Lubelska się sypie

Znów zapadła się nawierzchnia na ul. Lubelskiej. Tym razem nieopodal sygnalizacji świetlnej przy jednostce wojskowej. Urzędnicy zapewniają, że miasto będzie chciało pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych pieniądze na gruntowny remont odcinka Lubelskiej.

Kilka lat temu na Lubelskiej, w pobliżu aquaparku, zapadła się nawierzchnia, a powstała dziura miała ponad metr głębokości. W ubiegłym tygodniu historia powtórzyła się 300 metrów dalej, niemal przy samej sygnalizacji świetlnej przy jednostce wojskowej. Tym razem ubytek okazał się mniejszy, ale najechanie na to miejsce groziło poważnym uszkodzeniem samochodu, a nawet kolizją.

– Zapadnięcie nawierzchni jezdni na ul. Lubelskiej nastąpiło przy studni kanalizacji sanitarnej – informują urzędnicy z Biura Prasowego Prezydenta Chełma. – Usterka została zgłoszona do MPGK, a pracownicy spółki podjęli prace naprawcze. Miejsce, w którym doszło do zapadnięcia, zostało wygrodzone i prawidłowo oznakowane. Spółka dość szybko uporała się z zadaniem.

Urzędnicy przypominają, że w 2009 roku przeprowadzono na ul. Lubelskiej badanie, które wykazało m.in. ubytki w konstrukcji kanałowej. – Po objęciu urzędu prezydenta Jakub Banaszek zapowiedział, że jednym z jego priorytetowych zadań będzie poprawienie stanu miejskiej infrastruktury drogowej.

Miasto, co widać po efektach, skutecznie aplikuje o dotacje Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki czemu realizuje remonty kolejnych dróg. W tym roku miasto również złoży wnioski w ramach kolejnej edycji Funduszu, a wśród zgłoszonych zadań znajdzie się również przebudowa ul. Lubelskiej, na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej.

Przetarg na dokumentację projektową przedsięwzięcia, która stanie się podwaliną do wnioskowania, został ogłoszony, ale nie nastąpiło jeszcze jego rozstrzygnięcie. Trwa badanie ofert. Zakres opracowania dokumentacji obejmuje również przebudowę uszkodzonej kanalizacji deszczowej. Oznacza to, że ten odcinek ul. Lubelskiej przejdzie kompleksowy, szeroko zakrojony remont – zapewnia Biuro Prasowe Prezydenta. (s)