Lubelski magistrat podsumował preferencyjną sprzedaż węgla

Urzędnicy oficjalnie podliczyli ilu mieszkańców zakupiło tańszy, dotowany przez państwo węgiel. Z programu skorzystało łącznie 836 gospodarstw domowych, co stanowi ok. 1/3 wszystkich uprawnionych w Lublinie. Łącznie w ten sposób kupiono 1,5 tys. ton węgla.

– Wraz z wybranymi składami węglowymi, z którymi Miasto podpisało umowy, zakończyliśmy dystrybucję węgla na preferencyjnych warunkach. W wyznaczonym ustawą terminie udało się wyprzedać cały zapas surowca zamówiony u podmiotu wprowadzającego paliwo do obrotu. W Lublinie z możliwości zakupu preferencyjnego skorzystało około 35% uprawnionych mieszkańców, którzy złożyli wnioski – mówi Jacek Bednarczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Energii i Klimatu Urzędu Miasta Lublin.

Miasto Lublin prowadziło dystrybucję surowca opałowego za pośrednictwem trzech wybranych składów węglowych. W tym celu zawarto stosowne umowy z prywatnymi przedsiębiorcami. Sprzedaż ruszyła 1 grudnia ubiegłego roku i trwała do 30 kwietnia. Zainteresowani mieszkańcy mogli nabyć węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę, a więc maksymalnej dopuszczonej w ustawie. Łącznie lubelski Urząd Miasta wydał potwierdzenia uprawniające do zakupu dla 2375 gospodarstw domowych, które miały możliwość nabycia ponad 5,5 tys. ton węgla.

– Finalnie sprzedano blisko 1,5 tys. ton paliwa, w tym ponad 1,3 tys. ton frakcji orzech/gruby oraz ok. 154 tony frakcji groszek/ekogroszek – wylicza Biuro Prasowe UM Lublin.

Mieszkańcy Lublina, którzy nadal są zainteresowani zakupem węgla na warunkach preferencyjnych, będą mogli nabyć paliwo w dowolnej gminie, która ogłosi prowadzenie sprzedaży końcowej. Po szczegółowe informacje dotyczące zasad sprzedaży oraz nowych wniosków o zakup paliwa, należy zgłaszać się do poszczególnych gmin, które przystąpiły do tego programu.

Marek Kościuk