Lubelskie liderem w wydawaniu unijnej kasy

Województwo Lubelskie wkroczyło w 2022 rok na pierwszym miejscu pod względem ilości podpisanych umów, zatwierdzonych wniosków o płatność na rzecz beneficjentów oraz certyfikacji do Komisji Europejskiej!


Dane, które ucieszyły włodarzy województwa, zostały zaprezentowane podczas XX posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej, na którym podsumowano realizację programów unijnych w Polsce w 2021 r. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że ostatni rok był szczególnie trudny. Pandemia COVID-19 wpłynęła na wszystkie dziedziny życia, w tym także na wdrażanie funduszy unijnych. Pomimo tego, w skali kraju, udało się z sukcesem zakończyć rok jeśli chodzi o wdrażanie unijnych środków. – Nasza ciężka praca przekłada się na efekty, a tymi efektami jest fakt, że Polska cały czas pozostaje w czołówce Państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Komisja Europejska zrefundowała nam już 54 mld euro, czyli blisko 69% alokacji, a to daje Polsce pod tym względem drugie miejsce w Europie – podkreśliła wiceminister.

Duża w tym zasługa Województwa Lubelskiego, które w pod względem zakontraktowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego jest liderem w skali kraju. Podpisano 8 129 umów, których dofinansowanie z UE wyniosło ponad 9,9 mld zł (98,89% alokacji RPO WL). Zatwierdzono aż 34 786 wniosków o płatność na kwotę dofinansowania z UE 7,603 mld zł (75,85%). Certyfikacja do KE to zatwierdzone 2 105 888 331,33 euro, co stanowi 83,06% alokacji. – Wysokie miejsca w rankingach to ciężka praca naszych beneficjentów, którzy chętnie sięgają po środki europejskie. Cieszę się, że nasze województwo jest coraz bardziej widoczne na tle innych regionów – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

Na posiedzeniu Zespołu przedstawiony został także stan prac nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. – Jako pierwsze województwo poddaliśmy nasz projekt pod konsultacje społeczne oraz jako pierwsi w kraju podpisaliśmy Kontrakt Programowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, co otworzyło nam drogę do negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym z Komisją Europejską, które było poświęcone wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego+. Pokazuje to jak bardzo zaawansowany jest stan prac w zakresie programu na lata 2021-2027 – podkreśla Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania RPO UMWL. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here