Lublin docenił młodych naukowców

Ponad 725 tysięcy złotych wyda w tym roku lubelski ratusz na stypendia z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. Prezydent Krzysztof Żuk właśnie wręczył stypendialne promesy 60 wyróżniającym się studentom i 30 doktorantom.


Stypendium wypłacane będzie co miesiąc przez cały rok akademicki. W przypadku studentów wyniesie ono łącznie 7440 zł, a doktorantów – 9300 zł. Warunki, jakie musieli spełnić stypendyści, były wyśrubowane – trzeba było wykazać się bardzo wysoką średnią i pracą naukową oraz społeczną na rzecz Lubelszczyzny lub Lublina.
– To jest forma wsparcia, która ma motywować do zdobywania wyższych kwalifikacji i wyboru Lublina jako miasta swojej aktywności zawodowej. Dziś oceniamy że tylko 4-5 procent absolwentów wybiera inne miasta – mówi prezydent Krzysztof Żuk. – Ciężko jest pogodzić pracę z karierą na uczelni, choć jest to możliwe niestety kosztem czasu prywatnego – przyznaje Marta Kozak, doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
– Działam w Kole Studenckim UM. Nasz kierownik, prof. Jacek Roliński, jest konsultantem wojewódzkim, a dawniej również krajowym w zakresie immunologii, a lubelska immunologia jest sławna w Polsce. Dla mnie praca u boku takich wybitnych ludzi, którzy rozsławiają Lubelszczyznę, jest bardzo ważna – podkreśla inny ze stypendystów – Maciej Rutkowski, student UM w Lublinie.
Stypendialnym wsparciem prezydenta Lublina zostało do tej pory objętych ponad 300 osób.(EM.K.)