Lublin liderem edukacji

Ponad 60 tys. uczniów i przedszkolaków rozpoczęło 2 września nowy rok szkolny w lubelskich placówkach oświatowych, z czego 46 382 uczniów uczęszczać będzie do 153 szkół prowadzonych przez miasto Lublin. W tym roku jest więcej niż rok wcześniej, przedszkolaków – 9,8 tysiąca.


Uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka, władz województwa, przedstawicieli lubelskiej oświaty odbyła się we wtorek, 3 września w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie przy ul. Radzyńskiej 5. Na spotkaniu obecni byli też reprezentanci współpracujących ze szkołami organizacji wojskowych, m.in. Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Wielonarodowej Brygady czy Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ w XIV LO, które było jednym z gospodarzy uroczystości, od 2009 roku funkcjonują klasy wojskowe. Obecnie mundurowych klas jest w tej szkole 15, a naukę pobiera w nich 400 uczniów. Nic dziwnego, że miejska inauguracja roku szkolnego była pełna patriotycznych akcentów. Występ słowno-muzyczny uczniów IV LO i SP nr 45 przypomniał o przypadającej w tym roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbył się też pokaz wojskowej musztry. – Chcemy oddać hołd tym, którzy w tych trudnych czasach zachowali postawę wyprostowaną – zaznaczył Wojciech Kalicki, dyrektor XIV LO, które w tym roku świętuje 30-lecie istnienia.

– Oświata to największe i najważniejsze zadanie lubelskiego samorządu – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent Krzysztof Żuk. Mówił również o niedoszacowanej subwencji oświatowej, ponieważ Lublin jest w tym roku w trudnej sytuacji finansowej. Rządowe środki przekazywane na oświatę nie są wystarczające, więc lubelski samorząd musi po raz kolejny wysupłać je z własnego budżetu. Ze względu na niedoszacowaną subwencję oświatową w ubiegłym roku miasto dołożyło do wydatków na oświatę aż 178 milionów złotych. To około 42% wydatków, które powinny być objęte oświatową subwencją.

Dobrze poszedł za to ostatni etap reformy edukacyjnej. – Dziękuję związkom zawodowym, że udało nam się wspólnie zapewnić pracę dla wszystkich nauczycieli z likwidowanych szkół – mówił Krzysztof Żuk. Dzięki rozmowom ze związkami zawodowymi zapewniono także podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych lubelskich szkół. Od 1 lipca pracownikom tej grupy zawodowej zagwarantowano minimalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2250 zł brutto (tj. na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w bieżącym roku). Miasto tylko do końca tego roku przeznaczy na ten cel 5 mln zł.

W tym roku wydatki na oświatę nie będą się zmniejszały – Lubelski samorząd w dalszym ciągu będzie inwestował w szkoły. Obecnie m.in. trwa budowa największego w Lublinie kompleksu oświatowego łączącego szkołę, przedszkole i dom kultury przy ulicy Berylowej w dzielnicy Węglin Południowy. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2020 rok, a jej koszt to blisko 80 milionów złotych. W ubiegłym tygodniu na szklonym placu budowy miała się odbyć wizyta gospodarska prezydenta Żuka, została jednak odwołana ze względu na silne opady deszczu. Na podstawówkę przy Berylowej od dawna czekają mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się zachodnich dzielnic Lublina.

W tym roku w Lublinie wzrosła także liczba przedszkolaków – z 9,2 tysięcy do 9,8 tys. – Udało nam się zapewnić miejsca w lubelskich placówkach dla wszystkich chętnych 3- latków – mówił prezydent Lublina podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego. Wbrew obawom nie zabrakło za to miejsc dla chętnych do nauki w lubelskich liceach, technikach czy szkołach branżowych, choć wiele z tych placówek, ze względu na podwójny rocznik absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie kończyło lekcje po godzinie 17.00. W dalszym ciągu lubelskie szkoły są chętnie wybierane przez uczniów mieszkających poza Lublinem. Pięćdziesiąt procent młodzieży w szkołach średnich także i w tym roku szkolnym pochodzi spoza granic miasta. W Lublinie nie brakuje też zdolnej młodzieży – blisko 700 uczniów uzyskało w roku szkolnym 2018/ 2019 tytuły laureatów w ogólnopolskich olimpiadach, a około 200 konkursów artystycznych.

– Lubelska oświata stoi na wysokim poziomie. Mogę z dumą podkreślić, że nasze miasto po raz ósmy zdobyło tytuł Samorządowego Lidera Edukacji. To wyróżnienie, którego zazdroszczą nam inne miasta samorządowe w Polsce – mówił Krzysztof Żuk. Prezydent podziękował także najlepszym lubelskim uczniom, m.in. absolwentowi I LO im. St. Staszica, Markowi Skibie, który w ubiegłym roku szkolnym zdobył złote i brązowe medale w europejskich i światowych zawodach informatycznych.

Emilia Kalwińska

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 153 szkół w których będzie uczyć się 46 382 uczniów.

12 555 uczniów rozpoczęło naukę w klasie I; z czego 3 832 po ukończeniu zerówek, 4 434 absolwentów podstawówek i 4 289 absolwentów gimnazjów. Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczało 9 857 wychowanków. W przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin zatrudniono 6 593 nauczycieli oraz 3 021 pracowników niepedagogicznych.
W 193 lubelskich szkołach i placówkach prywatnych naukę rozpoczęło 14 458 uczniów i wychowanków.