Lublin przyciąga coraz bardziej

Tegoroczny sezon turystyczny okazał się rekordowy. Od początku lipca do końca września do Lublina przyjechało blisko 300 tys. podróżnych z Polski. Trudno zaś określić liczbę turystów zagranicznych, bo na terenie naszego miasta nieustannie utrzymuje się wzmożony i nieregularny przepływ ukraińskich obywateli związany z trwającą agresją Rosji na Ukrainę.

– Po dwóch latach ograniczeń spowodowanych pandemią, do przestrzeni Lublina powróciły wielkie festiwale plenerowe oraz wydarzenia kulturalne, a do hal i na stadiony rozgrywki z udziałem publiczności. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w ruchu turystów. Tegoroczny sezon turystyczny wyraźnie pokazał, że nasze miasto jest coraz bardziej popularnym kierunkiem podróży, przede wszystkim wśród młodych osób. Bardzo cieszy nas ten trend, szczególnie w perspektywie nadchodzących wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Od początku 2022 roku do naszego miasta przyjechało już ponad 600 tys. osób, tj. niemal dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W samym szczycie sezonu, czyli od lipca do września w Lublinie gościło niemal 140 tys. odwiedzających (czyli spędzających w mieście jeden dzień) oraz ponad 148 tys. turystów (czyli osób, które skorzystały z noclegów). Najliczniejszą grupę stanowili podróżni pozostający w Lublinie 2 dni (20% wszystkich turystów). Natomiast od 3 do 5 dni spędziło w naszym mieście 18% przyjezdnych z Polski, zaś od 5 do 7 dni – 10%.

W sezonie letnim Miasto Lublin najchętniej odwiedzali mieszkańcy województwa lubelskiego (41% wszystkich podróżnych) i mazowieckiego (35%). Na kolejnych miejscach znaleźli się goście z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Miejsca, które zwiedzano najchętniej to: Zamek Lubelski, Plac Litewski, Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto. Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to niezmiennie największą popularnością nasze miasto cieszyło się wśród osób młodych. Najliczniejszą grupę stanowili turyści między 21. a 25. rokiem życia (28% wszystkich przyjezdnych).

Zebrane dane dotyczą turystów i odwiedzających z Polski, bo jak wyjaśnia Urząd Miasta, weryfikacja liczby podróżnych zagranicznych wciąż jest utrudniona ze względu na utrzymującą się agresję rosyjską w Ukrainie, a w konsekwencji nieustannie wzmożony i nieregularny przepływ ukraińskich obywateli na terenie naszego miasta.

Ustalenie liczby osób, które odwiedziły Lublin, możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dane zbierane są na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych, przez co dają całościowy i dokładny obraz ruchu turystycznego na danym obszarze. Dane te gromadzone są na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

źródło lublin.eu.