Lublin stolicą politologii

W dniach 18-20 września na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbył się IV Ogólnopolski Kongres Politologii (18-20 września br.). Do Lublina przyjechało ponad 700 naukowców z polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych. Myślą przewodnią wydarzenia było „Państwo w czasach zmiany”.


– Cieszę się, że możemy jako uczelnia organizować IV Ogólnopolski Kongres Politologii. Dla politologów jest to ważne wydarzenie, podczas którego wielu badaczy spotyka się w jednym miejscu i rozmawia o realizowanych badaniach w oraz o tym, jak postrzegają funkcjonowanie współczesnej rzeczywistości politycznej i gospodarczej – powiedział na wstępie prof. Stanisław Michałowski, rektor UMCS.

– To, że na Kongres przyjechało tak wielu zacnych badaczy związanych z politologią, stosunkami międzynarodowymi i z innymi obszarami badań wchodzącymi w zakres politologii, świadczy także o znaczącej roli naszego wydziału. Poprzez organizację tego rodzaju wydarzenia oddajemy hołd tym wszystkim, którzy nam w tej drodze ugruntowania dobrej pozycji naukowej, badawczej, dydaktycznej wydziału pomagali.

Wybór lubelskiej uczeni jako organizatora uzasadnił prof. Tadeusz Wallas, przewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN – Podejmując decyzję o organizacji Kongresu w Lublinie, kierowaliśmy się przede wszystkim potencjałem kadrowym Wydziału Politologii UMCS oraz jego możliwościami organizacyjnymi – podkreślił prof. Wallas.

W programie Kongresu przewidziano 104 różnorodne panele w czterech filarach tematycznych: uwarunkowania zmiany środowiska państwa, państwo jako podmiot polityki wewnętrznej w czasach zmiany, państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych w czasach zmiany oraz badanie państwa w czasach zmiany.

Kongresy politologiczne odbywają się w Polsce co trzy lata. Zainicjował je: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Pierwszy odbył się w 2009 roku w Warszawie. MG

News will be here