Lublin uhonorował Mariana Turskiego

Redaktor Marian Turski

Marian Turski, wieloletni dziennikarz „Polityki”, został odznaczony medalem 700-lecia Lublina. Otrzymał również medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, który jest przyznawany przez Senat UMCS jako forma uhonorowania współpracy z uczelnią.


Marian Turski jest szefem działu historycznego „Polityki”. Pełnił też m.in. funkcję wiceprezydenta Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, a także członka zarządu Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej. Z inicjatywą odznaczenia dziennikarza wystąpił Wydział Politologii UMCS. – Redaktor Turski wielokrotnie odwiedzał wydział, m. in. jako uczestnik konferencji i spotkań.

Od 2012 roku zasiada w kapitule stypendium im. Leopolda Ungera przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z naszego uniwersytetu w redakcji „Polityki”.

Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (jednostka działająca przy Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii – przyp. aut.) – tłumaczy Katarzyna Skałecka z biura prasowego uczelni. GR

News will be here