Lublin zdał egzamin

Prezydent Krzysztof Żuk podsumował czwarty rok trwającej kadencji. Jak podkreśla włodarz miasta w sprawozdaniu zamieszczonym na stronie internetowej miasta, Lublin musiał się w nim zmagać z wieloma przeciwnościami, ale mimo to miasto utrzymało jakość usług świadczonych dla mieszkańców oraz rozwija procesy partycypacyjne, zapraszając lublinian do współtworzenia strategii rozwoju dla każdej z 27 dzielnic.

Swoją trzecią kadencję na stanowisku prezydenta Lublina Krzysztof Żuk rozpoczął dokładnie 22 listopada 2018 roku, kiedy to złożył przed Radą Miasta uroczyste ślubowanie. Jak co roku, w tym dniu prezydent przedstawił sprawozdanie z minionych 12 miesięcy. – Miniony rok zdominowała przede wszystkim wojna w Ukrainie. Przyszło nam zdać kolejny egzamin, tym razem z człowieczeństwa. Dziękuję mieszkańcom za okazaną pomoc naszym wschodnim sąsiadom, którzy znaleźli schronienie w Lublinie. To był trudny rok również pod kątem kondycji finansowej samorządów. Udało nam się jednak utrzymać przyjęty od lat kierunek zmian i zrealizować zaplanowane inwestycje.

Oprócz licznych zadań infrastrukturalnych, dokładamy wszelkich starań, by Lublin był coraz bardziej zielony. Co ważne, we wszystkie aktywności, angażujemy mieszkańców, z którymi chcemy wspólnie budować Lublin przyszłości i którzy są odbiorcami naszych działań. W 2022 r. uchwaliliśmy wypracowaną z mieszkańcami i mieszkankami nową strategię rozwoju Miasta do 2030 r. Wspólnie stworzymy także „Plany dla Dzielnic”. 12 miesięcy temu rozpoczęliśmy pierwsze spotkania, które pokazują najpilniejsze potrzeby w mieście. Teraz będziemy kontynuować spacery i warsztaty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W kulminacyjnym momencie, blisko co piąty mieszkaniec Lublina był obywatelem Ukrainy, a oferowana uchodźcom pomoc musiała objąć wszystkie obszary życia. W początkowej fazie wojny niezbędne było zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych. Nie byłoby to możliwe bez współpracy i zaangażowania organizacji społecznych, wolontariuszy i Miasta, szczególnie

w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie. Lubelski model zarządzania tą sytuacją kryzysową jest unikalny w skali kraju. Aktualnie kluczowe jest podejmowanie działań długofalowych związanych z dalszą integracją obywateli Ukrainy poprzez naukę języka, doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy, ale także organizację wspólnych wydarzeń. Z myślą o młodych mieszkańcach miasta z Polski i z Ukrainy utworzono Spilno Lublin, czyli miejsce wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży. Zadania pomocowe na rzecz Ukrainy koordynują m.in. pełnomocnicy powołani przez Prezydenta Miasta Lublin: ds. pomocy obywatelom Ukrainy i włączania poprzez kulturę.

Obok nieoczekiwanych wyzwań i zadań dodatkowo zleconych przez rząd, z jakimi Miasto musiało się zmierzyć, realizowano strategię zapewniającą stabilny rozwój. Od kilku lat pierwsze miejsce na liście wydatków zajmują przedszkola i szkoły. Miasto w 2022 r. przeznaczy ponad 821 mln zł na funkcjonowanie jednostek oświaty. Nakłady inwestycyjne wyniosą ponad 60 mln zł, zaś ponad 4,5 mln zł remonty w szkołach i przedszkolach.

Drogowe wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosły blisko 100 mln zł. Miasto realizowało kluczowe projekty drogowe poprawiające komunikację między dzielnicami, jak i te o znaczeniu metropolitalnym. Realizowana budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przebudową okolicznych ulic, jest projektem kluczowym w skali Lublina i całego regionu, który spójną klamrą zepnie wszystkie projekty transportowe i drogowe realizowane dotychczas przez Miasto. Na remonty dróg i chodników we wszystkich dzielnicach Miasto przeznacza ponad 1 mln zł więcej niż w 2021 roku. Plany roczne w tym zakresie objęły wydatki w wysokości blisko 8 mln zł. Miasto buduje również nowe placówki kulturalne, społeczne oraz obiekty sportowe. Bilans zrealizowanych inwestycji w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej to blisko 300 mln zł.

Lublin inwestuje także w nowe przestrzenie miejskie, tworząc zielone i przyjazne tereny rekreacyjne. W ostatnim roku nasadzono około 1,2 tys. drzew i ponad 3 tys. krzewów, dodatkowo inwestycje w ramach „Zielonego Budżetu” objęły realizację 14 nowych skwerów. Aktualnie w utrzymaniu miasta znajduje się ponad 130 placów zabaw i siłowni plenerowych w 84 lokalizacjach. Przygotowywane są kolejne miejsca uzupełniające ofertę miejską.

Lublin od lat stawia na rozwój dzielnic, wyposażając je sukcesywnie w biblioteki, ośrodki kultury, obiekty rekreacyjne czy szkoły. Wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii analizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju w ramach realizowanego od roku „Planu dla Dzielnic”. Do tej pory wykonano naprawy i usprawnienia za blisko 1 mln zł. Nowy projekt partycypacyjny wprowadzono w 2022 roku, uzupełniając dotychczasowe działania w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy Lokalnej.

Lublin przygotowuje się również do obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Powstają przyjazne przestrzenie dla młodych, takie jak Hej! przy ul. Peowiaków 11 czy Miejscówka w Skende. Otwarto również Centrum Pomocy Dzieciom – specjalistyczną placówkę wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. – Ważnym elementem polityki społecznej Miasta jest program „Rodzina Trzy Plus”, który w tym roku obchodził jubileusz 10-lecia. Z jego oferty korzysta już ponad 20 tys. członków dużych rodzin, a prowadzone działania na rzecz rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami są doceniane w Polsce i na arenie międzynarodowej – wylicza dokonania ostatnich miesięcy prezydent K. Żuk. opr. ZM

Najważniejsze inwestycje zrealizowane bądź rozpoczęte w ostatnich 12 miesiącach

TRANSPORTOWE

Zrealizowane: Węzły przesiadkowe w 7 lokalizacjach (Żeglarska, Zbożowa, Franczaka „Lalka”, Granitowa, al. Kraśnicka, Osmolicka, Abramowicka) 43 mln zł (33 mln zł z UE).
W trakcie realizacji: Dworzec Metropolitalny z modernizacją ulic: Dworcowej, Młyńskiej, 1 Maja, Pocztowej oraz Gazowej, rozbudową ul. Krochmalnej, budową zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Dworcowej oraz łącznika ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego 340 mln zł (180 mln zł z UE) – w trakcie realizacji, Most na rzece Bystrzycy wraz z rozbudową ul. Żeglarskiej 37 mln zł (31,5 mln zł z UE) – w trakcie realizacji.

DROGOWE

Zrealizowane: łącznik między Milenijną a Szeligowskiego, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej, Oczki, Wapowskiego (dofinansowane z programu Polski Ład), Leszka i Ziemowita, Kawaleryjska.
W trakcie realizacji: Bliska i Skowronkowa (dofinansowane z programu Polski Ład), Raszyńska, Popiełuszki (dofinansowane ze środków UE), Siewierzan, ulice w rejonie Turystycznej i Hajdowskiej, przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Franczaka „Lalka”, Skalskiego i Jagiellończyka (dofinansowane ze środków UE), budowa 12 parkingów, budowa około 3 km ścieżek rowerowych, budowa oświetlenia – 130 lamp na 20 ulicach, budowa chodników w ponad 20 lokalizacjach, remonty i naprawy ponad 40 ulic oraz 20 chodników.

OŚWIATOWE

Zrealizowane: Nowe przedszkole dla 300 dzieci w ZS nr 12 na Sławinie – 12,5 mln zł, hala sportowa wraz z zespołem boisk dla I LO im. Staszica – 13,9 mln zł, przebudowa ZSE im. Vetterów – 16,3 mln zł, termomodernizacja budynku ZSTK – 4,8 mln zł, przebudowa boiska do piłki nożnej przy SP nr 31, oświetlenie boiska ZSB, remont kuchni w SP nr 38, kompleksowy remont kuchni i stołówki w SP nr 7 (na ukończeniu).
W trakcie realizacji: rozbudowa SP nr 52 na Felinie – 18 mln zł, przebudowa parteru budynku VII LO na przedszkole – 6 mln zł.

NOWA INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Zrealizowane: zaplecze szatniowo-szkoleniowe dla rugbystów wraz z trybunami przy ul. Magnoliowej, przebudowa boiska do piłki koszykowej przy ul. Warmińskiej, budowa alejek na cmentarzu na Majdanku, modernizacja budynku ZOW przy ul. Zbożowej, nowe miejsce spotkań w okolicy ul. Baśniowej, nowy rekreacyjny skwer z placem zabaw na Tatarach, nowe place zabaw: przy Przedszkolu nr 5, w SP nr 15 i SP nr 1, przy ul. Bluszczowej, siłownie plenerowe w Zespołach Szkół: Odzieżowo-Włókienniczych oraz Transportowo-Komunikacyjnych, modernizacja Skate Parku przy ul. Herbowej.

W trakcie realizacji: Pracownie Kultury Dziesiąta przy ul. Herberta, przebudowa piwnic Centrum Kultury, rozbudowa i remont budynku szatniowego na stadionie „Sygnał”, nowy plac zabaw na ul. Gęsiej.

News will be here