Lublinianka najlepsza

Klara Sereja, doktorantka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, zajęła I miejsce w konkursie pokazowych rozwiązań technicznych z programowania sterowników PLC. Został on zorganizowany w ramach konferencji „Fabryka przyszłości – w drodze do Przemysłu 4.0”.
Klara Sereja otrzymała nagrodę główną w wysokości 5000 zł za projekt sterowania i komunikacji dla turbin wiatrowych.
− Zapewnienie swobodnej i bezproblemowej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami staje się koniecznością. Szczególne znaczenie ma to dla sektora energetycznego, który jest wyjątkowo wrażliwy na wszelkie nieprawidłowości w przesyle danych – mówi Klara Sereja.
Doktorantka opracowała koncepcję systemu sterowania turbiną wiatrową opartego na sterowniku PLC WAGO. Jego zadaniem jest wykonanie programu sterującego oraz umożliwienie komunikacji pomiędzy pozostałymi urządzeniami systemu zgodnie z najnowszymi trendami w elektroenergetyce.
− Zastosowanie opisanego rozwiązania w przydomowych elektrowniach wiatrowych może nie tylko zoptymalizować zużycie energii, ale także ułatwić w przyszłości rozbudowę i rozwój systemu, na przykład poprzez przyłączenie do struktury Smart Grid, czyli „inteligentna sieć” – podsumowuje Klara Sereja.MG