LXXIII sesja Rady Gminy Włodawa

(30 listopada) Radni podjęli aż 21 uchwał, praktycznie wszystkie jednogłośnie. Bo – jak mawiają radni – dyskusje są prowadzone podczas komisji. Dlatego, choć przyjęto wiele uchwał, to tak naprawdę z sesji popłynęła główna informacja – podniesiono podatki, o 10-15%. To inaczej niż w mieście Włodawa, gdzie w roku wyborczym burmistrz ani myśli o narażaniu się wyborcom.

Najważniejsze dla mieszkańców uchwały dotyczyły podatków. Podatek od nieruchomości na przyszły rok podniesiono o 10%. Jak zapewniała skarbnik Katarzyna Błyskosz, choć ministerstwo określiło maksymalne wzrosty stawki na poziomie 15%, to wzrost podatków zaplanowano w gminie tylko na 10%. Z tego tytułu wpływy do budżetu będą większe o ok. 488 tys. zł.

Obniżono o 10% średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok. Stawka ta stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego. Natomiast aż o 15% radni podnieśli podatek od środków transportowych obowiązujących w gminie. – Stawkę podniesiono dokładnie o wskaźnik inflacji podany w lipcu br. – mówiła skarbnik. Radni określili też nowe stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

Stawki te są zgodne ze stawkami maksymalnymi – w pojazdach do 900 cm – 0,89 zł, powyżej 900 pojemności – 1,15 zł. Ustalono także stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28 zł na jednego mieszkańca miesięcznie. Opłatę za niesegregowanie odpadów określa się w wysokości czterokrotności stawki podstawowej – czyli 112 zł.

Radni zlikwidowali dwie filie biblioteczne – w Korolówce i Zukowie. Księgozbiory tamtejsze przeniesione zostaną od 1 stycznia 2024 do nowo powstałej filii bibliotecznej w Różance. (pk)

News will be here