Ma się odrodzić jak Feniks z popiołów

Na wizualizacjach inwestycja zapowiada się obiecująco

Nowoczesny amfiteatr, tężnia solankowa, piękna plaża – to wszystko ma powstać w zrujnowanym i zaniedbanym Zaułku Nadrzecznym w Krasnymstawie, który przez lata był centralnym punktem Krasnostawskich Chmielaków. W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna debata nad powstającą dokumentacją inwestycji.


We wtorek, 20 lutego, odbyło się zebranie miejskiego zespołu ds. dziedzictwa kulturowego Krasnegostawu, podczas którego po raz kolejny pracowano nad zagospodarowaniem tzw. Zaułka Nadrzecznego. Teren od lat jest zaniedbany. Znajduje się tu m.in. amfiteatr, w którym przed laty organizowano Chmielaki, a po pożarze, który miał miejsce w 2005 roku, zamienił się w do dziś nieodbudowaną ruinę.

Niewykorzystany wydaje się też fakt, że w pobliżu przepływa Wieprz. Jedyne co można tu zrobić dziś to wyprowadzić psa na spacer. Wracając jednak do zebrania zespołu. Poza jego członkami oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Krasnystaw na czele z wiceburmistrzem Lucjanem Cichoszem, w spotkaniu wzięli udział radni młodzieżowej rady miasta oraz architekci: dr hab. Natalia Przesmycka i dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski, przygotowujący dokumentację techniczną rewitalizacji Zaułka.

– Na wstępie projektanci przedstawili nam aktualizację projektu uwzględniającą zgłoszone na sierpniowym spotkaniu uwagi i propozycje – relacjonuje Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw i szef miejskiego zespołu ds. dziedzictwa kulturowego. – Następnie rozpoczęliśmy dyskusję, podczas której przeanalizowaliśmy główne elementy projektu, takie jak przebudowa amfiteatru, tężnia solankowa, plaża miejska, ciągi komunikacyjne, czy zielone tereny rekreacyjne. Wynikiem naszej pracy były drobne poprawki, które zostaną wprowadzone jeszcze do projektu – dodaje.

Pełna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowa niebawem. Kolejnym i najważniejszym krokiem będzie jednak pozyskanie funduszy na realizację inwestycji. (kg)

News will be here