Mądra nauka samorządności

Coraz bliżej do realizacji pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, który służy uczeniu mieszkańców odpowiedzialności za sprawy miasta i współrządzenia jego finansami.


Ratusz ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych, które będą dbały m.in. o nabór grantów, organizację i obsługę posiedzeń komisji oceniającej zgłoszone projekty i kontrolę ich realizacji. Na pierwszą edycję Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 120 tys. zł.

20 proc. tej sumy, czyli 24 tys. ratusz przeznaczy na obsługę MBO. Ogłoszenie wyników w konkursie zaplanowano 28 marca.

Środki z powyższej puli, (98 tys. zł) zostaną przeznaczone na realizację pomysłów młodzieży inicjatywy kulturalne i sportowe organizowane również przez młodych). Głosowanie nad podziałem środków odbywać się ma internetowo, wezmą w nim udział uczniowie i studenci lubelskich szkół i uczelni.

Młodzieżowe Budżety Obywatelskie mają już m.in. Sosnowiec, Wrocław czy Łomża. Służą one zachęcaniu obywateli do współdziałania w zarządzaniu miastami. (EM.K.)