Mamy to!

W finale prestiżowego konkursu Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Międzynarodowe jury uznało, że dzięki swojej niepowtarzalnej energii i inspirującym pomysłom młodych ludzi tworzymy najciekawszy w Europie program działań.


Pod koniec 2019 roku lubelski ratusz i jego Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęli starania o tytuł w konkursie #EYC2023. Ktoś uznał, że dla naszego miasta jest to duża szansa, by wzmocnić pozycję młodych w mieście oraz poszerzyć ofertę kierowaną do młodzieży.

Aplikacja finałowa to efekt kilkumiesięcznych prac, rozmów, wymiany pomysłów w zespole osób, które bardzo mocno zaangażowały się w ten projekt. Zespoły robocze skupiały przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, środowiska studenckiego, organizacji i grup młodzieżowych.

– Lublin potrzebuje kolejnych, spójnych i interdyscyplinarnych projektów dla młodzieży. Chcemy zapewnić jej realny wpływ na współtworzenie i rozwój różnych elementów miasta z korzyścią dla całej społeczności. Współpraca na rzecz tworzenia miasta przyjaznego młodym wpisuje się w najnowsze cele rozwoju Lublina – twierdzi Krzysztof Żuk, prezydent miasta. – Dziękuję wszystkim, których starania doprowadziły nas do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 roku. Gratulujemy miastu Baia Mare zajęcia II miejsca mając nadzieję, że w przyszłości uda się nam współpracować przy realizacji różnych projektów na rzecz młodych.

– Już ubiegając się o tytuł ESM widzieliśmy jak sam proces wprowadza pozytywne zmiany i nowe możliwości, zachęca do aktywnego udziału, promuje wolontariat, wspiera różnorodność i integrację, wzmacnia organizacje oraz łączy młodych ludzi. Dziękuję wszystkim za ten twórczy czas – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina. I szczególne podziękowania kieruje do inicjatora całego procesu: Fundacji Sempre a Frente oraz do Mateusza Małyska i Aleksandry Kulik z ich zespołem młodych aktywistów.

Aplikacja koncentruje się

…na obszarach Miasto dla Młodzieży, Młodzież dla Miasta oraz Młodzież i Miasto. Pierwsza kategoria zawiera szeroki zakres działań zaprojektowanych przez miasto z myślą o młodych mieszkańcach. Drugi obszar opisuje wkład młodzieży w program – projekty i inicjatywy opracowane przez młodych lub organizacje młodzieżowe, z którymi współpracują. W tym również wyniki zaangażowania wolontariuszy w przygotowanie i wdrożenie działań ESM. Ostatnia grupa tematyczna obejmuje współpracę i partnerstwo pomiędzy miastem i jednostkami miejskimi w Lublinie, a młodzieżą, organizacjami młodzieżowymi i innymi stronami. W ramach tych trzech obszarów będą realizowane działania na rzecz szeroko rozumianego uczestnictwa młodzieży, sportu, kultury i edukacji. Propozycje programowe zostały również podzielone ze względu na zasięg: regionalny, krajowy i europejski, pod kątem ich skali i zakresu każdego wydarzenia.

Istotną cechą aplikacji jest to, że Europejska Stolica Młodzieży wpłynie na miasto i młodzież oraz może wprowadzić trwałe zmiany. Budżet ESM w latach 2021-2023 zaplanowany jest na około 27 mln zł, a w samym 2023 roku na działania dla młodzieży przeznaczono ponad 13 mln zł. W programie znalazły się 73 duże wydarzenia, działania, festiwale i projekty. Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży jest przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży na okres roku. Oprócz Lublina o tytuł ESM 2023 ubiegały się: Baia Mare (Rumunia), Izmir (Turcja), Kazań (Rosja), Lwów (Ukraina) i Poznań (Polska). W marcu 2020 r. na krótkiej liście pozostały Baia Mare, Kazań i Lublin. Informacje o działaniach na rzecz zdobycia tytułu ESM 2023 znajdują się na www.lublin.eu i profilu www.facebook.com/Lublin.EYC2023. Marek Rybołowicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here