Marzenia o rozwoju miasta

W ubiegłym tygodniu odbyły się konsultacje na Konstantynowie

W mieście odbywają się debaty dotyczące strategii rozwoju Lublina do 2030 r.
Spotkania z mieszkańcami to część rozpoczętego w październiku ubiegłego roku dużego projektu pt. „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, realizowanego w ramach konkursu z dotacji „Human Smart Cities”.

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, dotowanego ze środków UE. W ramach prowadzonych działań w różnych zakątkach miasta, odbywają się otwarte spotkania z osobami zainteresowanymi przyszłością Lublina. Wciąż można także przesyłać swoje sugestie pod adres mailowy: 2030@lublin.eu.

Spotkania mają podobny przebieg. Odbywają się we wszystkich dzielnicach, a najważniejszymi pytaniami są m.in. „Z czego jesteśmy dumni w Lublinie?”, „Co powinno się zmienić?”, „Co mogę osobiście zrobić dla rozwoju Lublina?”, „Jakie działania powinien podjąć urząd miasta dla poprawy funkcjonowania metropolii?” Na warsztatach, które odbyły się w Hotelu „Fokus” w dzielnicy Konstantynów, mieszkańcy zastanawiali się wspólnie m.in. nad tym, z czego są dumni w Lublinie i podkreślali wyjątkowe położenie miasta na wzgórzach, jego zieleń i liczne imprezy kulturalne.

– Lublin to fajne miejsce do życia – mówili. Ważne dla nich jest istnienie w mieście tak dużej liczby uczelni wyższych i bogatej oferty kulturalnej skierowanej do młodych ludzi. W przyszłości chcieliby, by Lublin był także ośrodkiem oferującym nie tylko kształcenie na wielu kierunkach, ale i zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Wielu z nich nie ukrywało, że dobrej i stabilnej pracy zamierzają szukać poza Lublinem.

Dla młodych liczy się rozbudowa w przyszłości infrastruktury rowerowej i tworzenie nowych terenów zielonych, a także rozwój ekologicznego transportu i przeciwdziałanie obecnemu w mieście smogowi. Rozważano np. wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów do ścisłego centrum miasta, tak jak jest to praktykowane w niektórych dużych miastach

– Moim zdaniem Lublin w przyszłości powinien mieć więcej terenów do rekreacji dla ludzi z różnych pokoleń, bo widać na nich głównie seniorów i dzieci, a brakuje miejsc atrakcyjnych także dla młodych – mówiła Anita Nowomiejska, studentka UMCS. – Na pewno komunikacja miejska powinna być sprawniejsza, a poszczególne dzielnice lepiej połączone. Wiele czasu zajmuje stanie w korkach, także w autobusach – dodała.

– Zbieramy wszystkie uwagi, każdy indywidualny głos jest brany pod uwagę i zapisywany – podkreślają Marta Nazaruk-Napora i Agnieszka Duda-Jastrzębska z Lubelskiej Grupy Badawczej, które prowadziły spotkanie dla mieszkańców Konstantynowa.

Emilia Kalwińska