Maszt wystraszył mieszkańców

Wielu mieszkańców Krasnegostawu przestraszyło się masztu, który stanął w pobliżu dworca PKP. Rozeszła się plotka o jego szkodliwości. Na wniosek władz miasta z inwestycji musiały tłumaczyć się Polskie Linie Kolejowe.

Jakiś czas temu tuż obok dworca PKP w Krasnymstawie stanął kilkunastometrowy maszt, wybudowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Od razu po mieście rozeszła się plotka, że tuż pod domami pełnymi ludzi budowana jest sieć 5G, że anteny skierowane są we wszystkich kierunkach i emitują sygnał w promieniu kilku kilometrów, że pole elekromagnetyczny pokryje cały Krasnystaw i będzie szkodliwe dla mieszkańców, że wieża stanęła bez przeprowadzenia badań jej oddziaływania na środowisko.

Sygnałów i pytań było tak wiele, że w sprawę zaangażował się Urząd Miasta Krasnystaw. Krzysztof Zieliński, kierownik wydziału promocji i rozwoju, wystosował do PKP PLK list. – Prosimy o przekazanie informacji, w jakim celu został wybudowany maszt. Kiedy zostanie oddany do użytkowania? – pytał Zieliński.

Odpowiedź dotarła do urzędu miasta w ubiegłym tygodniu. Okazało się, że PKP buduje maszt 2G jedynie na wewnętrzne potrzeby kolei. – Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez PKP PLK.

Spółka zapewnia, że obiekty projektowane i budowane na rzecz PKP PLK są realizowane z zachowaniem wymaganych norm bezpieczeństwa, a parametry instalowanych na nich anten sektorowych, których sygnał kierowany jest wzdłuż linii kolejowej, a nie jak w przypadku GSM na całą okolicę, pozwolą zachować dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

Anteny zostaną zainstalowane na wysokości powyżej dopuszczalnej wysokości zabudowy określonej dla obszarów przylegających do terenu kolejowego. Należy zaznaczyć, że parametry obiektu zostały zaprojektowane zgodnie z normami jakie obowiązywały w 2015 r., które były znacznie bardziej rygorystyczne w porównaniu z obowiązującymi w chwili obecnej.

Nadajnik pojedynczego kanału w systemie GSM (sieć 2G) nadaje z mocą mniejszą od nadajników współczesnej telefonii komórkowej (sieć 3G, 4G) – zapewnia Paweł Lewandowski z PKP PLK. Koleje podkreślają, że brak jest negatywnych oddziaływań obiektu radioaktywnego na życie i zdrowie mieszkańców przebywających w pobliżu masztu.

Budowany przy dworcu PKP w Krasnymstawie system ma służyć wyłącznie do bezpośredniej komunikacji dla wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie ruchu kolejowego. Zakończenie prac budowlanych i montaż obiektu radiokomunikacyjnego oraz jego uruchomienie, przewidziano na trzeci kwartał 2021 r. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here