Matury poszły tak sobie

W ubiegłym tygodniu absolwenci liceów i techników poznali wyniki matur. W województwie lubelskim egzamin oblało aż 28,5% zdających, w tym zdecydowana większość z matematyki. To wynik gorszy o niemal 8% niż przed rokiem. W ocenie nauczycieli, a przede wszystkim uczniów, nie bez wpływu był tu koronawirus, przez którego ostatni miesiąc nauki odbywał się online, a matury zostały przesunięte na czerwiec.


Z powodu trwającej epidemii koronawirusa tegoroczne egzaminy nie odbyły się jak zwykle w maju, a miesiąc później, między 8 a 29 czerwca. Przeprowadzano je z uwzględnieniem reżimu sanitarnego – uczniowie nie mogli gromadzić się przed wejściem do szkół i sal egzaminacyjnych, przed zajęciem wyznaczonych miejsc musieli nosić maseczki, a wchodząc na egzamin dezynfekować ręce. Z powodu epidemii w tym roku nie było również egzaminów ustnych.

W całej Polsce do matury przystąpiło 259 272 tegorocznych absolwentów. 74% z nich już może cieszyć się zdanym egzaminem; 17,2% nie zdało jednego przedmiotu, co daje im prawo do poprawki we wrześniu, a 8,8% nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu i maturę może poprawiać dopiero za rok. W województwie lubelskim do egzaminów podeszło 15 959 uczniów, z czego zdecydowaną większość stanowią absolwenci liceów (10 236). Ogółem maturę zdało 71,5% uczniów; 17,3% ma prawo do poprawki, a 11,2% nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu. To wynik znacznie gorszy niż przed rokiem, kiedy maturę zdało 80,1% maturzystów.

Jak wypadł Lublin?

Na tle województwa jak zwykle najlepiej, ale też gorzej niż przed rokiem. Egzamin zdało 79% maturzystów (82% absolwentów liceów i 72% techników). Przed rokiem zdawalność w lubelskich szkołach wyniosła aż 87%. Najlepiej z publicznych liceów wypadło w tym roku III LO i Szkoła Muzyczna, gdzie zdawalność wyniosła 100%. Niewiele gorzej poszło maturzystom z I LO (99,53% zdało egzamin), II LO (98,82%), V LO (98,56%), IX LO (98,29%), IV LO (94,39%), XXIX LO (91,43%). Na drugim biegunie wśród publicznych liceów znalazły się VI LO (67,33%), VIII LO (54,26%), XVIII LO (47,62%), XXVII LO (45,00%), XIV LO (41,57%), XII LO (38,89%), VII LO (26,09%). Wśród ogólniaków prywatnych stuprocentową zdawalnością mogą pochwalić: „Paderewski”, „Biskupiak”, LO im. Kazimierza Wielkiego. Wśród techników jak co roku najlepiej z maturą poradzili sobie uczniowie Technikum Elektronicznego (97,13% zdawalności), ale dobrze egzamin napisali również absolwenci Technikum Ekonomiczno-Handlowego w ZS nr 1 (84,62%), Technikum Transportowo-Komunikacyjnego (82 68%), Technikum Energetyczno-Informatycznego (81,25%), Technikum Ekonomicznego (78,03%), Technikum Budowlano-Geodezyjnego (77,86%), Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego (75,58%) i Technikum Chemicznego (75,29%). Najsłabiej poszła matura w Technikum Budowlanym przy Słowiczej (32,14%) i Technikum Przemysłu Spożywczego przy Al. Racławickich (19,23%).

A jak Świdnik?

Jeszcze większy spadek wyników niż w Lublinie zanotowali w tym roku maturzyści w powiecie świdnickim. Przed rokiem zdawalność w powiecie wyniosła aż 86%, a w tym tylko 71%. Biorąc pod uwagę wyniki pozostałych powiatów, można uznać to za przyzwoity wynik, ale jak na Świdnik pozostaje spory niedosyt – lepszą zdawalnością poza Lublinem mogą pochwalić się tylko powiaty: hrubieszowski (79%), lubartowski (73%), łukowski (82%), puławski (76%), radzyński (76%) oraz Biała Podlaska (76%) i Zamość (72%).

W I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego do matury podeszło 81 osób. 92,59 z nich zdało egzamin. Język polski absolwenci „Bronka” pisali średnio na 63% punktów, matematykę na 68% punktów, język angielski na 83%, język niemiecki na 49%, a język rosyjski na 98%.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego maturę zdało 93,83% z 81 podchodzących do egzaminu. Język polski pisali średnio na 62% punktów, matematykę na 67%, a język angielski na 80%.

– Matury nie zdało w sumie 5 osób, ale każda z nich ma prawo do poprawki – mówi Mirosław Król, dyrektor „Baczyńskiego”. – Najwięcej trudności sprawiły tradycyjnie zadania z matematyki. Widać to także po egzaminie ósmoklasisty. Myślę, że to ogólnopolski problem i specjaliści powinni zastanowić się, jak go rozwiązać. Tu potrzeba zmian systemowych.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Z. Puławskiego do matury podeszło 59 uczniów. Egzamin zdało 54,24% z nich. Z języka polskiego otrzymywali średnio 49% punktów, z matematyki 36%, z języka angielskiego 61%, a z języka niemieckiego 50%.

Najsłabiej matura wypadła w Technikum nr 2, działającym w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida. Tu maturę zdało jedynie 24% z 25 przystępujących. Język polski uczniowie napisali średnio na 35% punktów, matematykę na 23%, język angielski na 35%, język niemiecki na 59% i język hiszpański na 28% Nie lepiej matura wypadła również w działającym w ramach ZS nr 1 III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi. Tu odsetek sukcesów maturalnych wynosi zero. Do matury podeszło 5 osób, które z języka polskiego otrzymały średnio 41% punktów, z matematyki 18%, a z języka angielskiego 50%. (w)