Mecenas odszedł z urzędu

Krzysztof Koziczyński, wieloletni szef zespołu miejskich radców prawnych, przeszedł na emeryturę. Sesja budżetowa była ostatnią, na której czuwał nad przestrzeganiem przez radnych prawa.

Krzysztof Koziczyński był związany z chełmskim magistratem przez ponad 20 lat. Jak mówił na sesji Zygmunt Gardziński, przewodniczący miejskiej rady, pod przywództwem mecenasa w 1990 roku w Chełmie organizowano samorząd. – Wspólnie opracowywaliśmy statuty rady miasta, rad osiedlowych, urzędu – wyliczał Gardziński, który był pierwszym przewodniczącym rady miasta.
Krzysztof Koziczyński przez wiele lat był szefem zespołu miejskich radców prawnych. W latach 2003-2006 zastąpiła go Anna Bukowska. Po tym, jak prezydentem została Agata Fisz, mecenas wrócił na stanowisko.
Sesja budżetowa, która odbyła się 29 grudnia, była ostatnią, na której Koziczyński czuwał nad przestrzeganiem przez radę prawa. Z końcem 2016 roku przeszedł na emeryturę.
W chełmskim urzędzie na etacie pozostaje dwoje radców prawnych – Zofia Pawłowska i Piotr Kowalewski. Poza tym miasto ma zawartą umowę z lubelską kancelarią M. Mazur – R. Kościelska-Mazur. (ptr)