Mediatorzy z Arki

16-20 października w całym kraju obchodzony był „Tydzień Mediacji”, a 19 października „Międzynarodowy Dzień Mediacji”. Z tej okazji Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ARKA w Chełmie uczestniczyła w kolejnej edycji programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży.

Uczniowie „Arki” uczestniczyli w szeregu różnych przedsięwzięć, mających na celu aktywizację środowiska szkolnego oraz promowanie mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów. Uczniowie rywalizowali w internetowym quizie wiedzy o mediacji, skorzystali ze szkolenia na mediatorów rówieśniczych, przeprowadzonego przez szkolnego koordynatora programu – Annę Szymańską (jest ona przeszkolonym mediatorem, wpisanym na listę mediatorów szkolnych w Kuratorium Oświaty w Lublinie). Reprezentanci klas 4-8 uczestniczyli także w konkursie plastycznym na plakat promujący ideę mediacji w „Arce”. Młodzież wzięła udział w konferencji „Mediacje rówieśnicze metodą bezkonfliktowego rozwiązywania szkolnych sporów wśród uczniów szkół województwa lubelskiego”, zorganizowanej w Sądzie Okręgowym w Lublinie. (opr. mo)

News will be here