Miasto gotowe na zimę

Zapewnia lubelski Ratusz i wylicza, że w każdej chwili do akcji mogą wkroczyć: 53 solarki z pługami, 24 ciągniki, 7 ładowarek, 7 równiarek lub pługów wirnikowych i 8 samochodów do wywozu śniegu, a na hałdach leży 2 800 ton soli drogowej, 680 ton piasku i 100 ton kruszywa.


Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. W przypadku dróg miasto podzielone jest na siedem rejonów zimowego utrzymania. Odśnieżaniem objętych jest około 595 km dróg publicznych, 44 km dróg wojewódzkich, blisko 148 km dróg powiatowych, 397 km dróg gminnych oraz około 89 km dróg wewnętrznych.

Oprócz tego w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 502 tys. m2 chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, schodów, dojść do przejść dla pieszych oraz kładek. Natomiast tereny poza pasem drogowym zostały podzielone na cztery rejony miasta (za każdy z nich odpowiada firma wyłoniona w przetargu), których łączna powierzchnia wynosi 228 ha.

W tym roku znowu lubelskie ulice zostały podzielone na trzy kategorie zimowego utrzymania. W I, gdzie pługi i piaskarki pojawiają się w pierwszej kolejności, znalazło się 200 ulic głównych o łącznej długości 216 km. Do najwyższego standardu „awansowała” w tym roku ul. Pielęgniarek. Do II kategorii zakwalifikowano ponad 100 ulic o łącznej długości 112 km. Zdegradowano do niej kilkanaście ulic, które dotąd były w I kategorii: Akademicka, Braci Wieniawskich, Chemiczna, Cienista, Długa, Gazowa, Gliniana, Głuska, Grabskiego, Grenadierów (z wyjątkiem odcinka do szpitala), Inżynierska, Jagiellońska, Kapucyńska, Kazimierza Wielkiego, Kiepury, Legionowa, Lipińskiego, Lotnicza (odcinek od Drogi Męczenników Majdanka do Pogodnej), Mościckiego, Obrońców Pokoju, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Okopowa, Pancerniaków, Peowiaków, Pliszczyńska, Pogodna, Ponikwoda, Popiełuszki, Północna, Rataja, Rusałka, Ruska, Szczerbowskiego, Walentynowicz, Wyzwolenia, Zielona, Zorza. Na tych ulicach luźny śnieg po opadach będzie mógł leżeć do 4 godzin, a pośniegowe błoto do 6 godzin. Natomiast do III kategorii (zaspy leżące do 6 godzin) zaliczono 300 ulic o łącznej długości 144 km. Spadło do niej kilkanaście ulic z II kategorii: ul. Balladyny, Frezerów, Krępiecka (od Moritza do Witosa), Ordonówny, Porzeczkowa, Projektowa, Rymwida, Sierpińskiego, Ułanów, Wajdeloty, Wallenroda, Żywnego, ale też awansowało kilkanaście nieuwzględnione wcześniej w żadnej kategorii: Dolińskiego, Dworska, Gminna, Gospodarcza (ślepy odcinek od Mełgiewskiej do wytwórni słodyczy), Ludowa, Nadrzeczna (od ul. Mickiewicza do Rejtana), osiedlowy odcinek Nałkowskich, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, Plagego i Laśkiewicza, Szelburg-Zarembiny, Środkowa i Wielka.

Są też ulice, które nie zostały ujęte w żadnym standardzie. Tu pług pojawi się dopiero wtedy, gdy poproszą o to mieszkańcy. W jakiej kategorii znajduje się dana ulica można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg i Mostów www.zdm.lublin.eu.

Wykonawcami zimowego utrzymania dróg w Lublinie są cztery firmy wyłonione w przetargu przez ZDiM: Kom-Eko (trzy rejony), TOP 2021, KPRD, Floreko (dwa rejony). W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta. Udział w niej biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury (w związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są prywatni zarządcy nieruchomości), a stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, warunków atmosferycznych i utrzymania dróg prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Jak co roku „Akcja Zima” prowadzona jest od 1 listopada do 31 marca. W sezonie 2020/2021 kosztowała miasto ponad 12 mln zł. ZM

Gdzie zgłosić miejsce wymagające odśnieżania?

Drogi – tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne), tereny poza pasem drogowym – tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku); miejsca parkingowe – tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku). W pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here