Miasto odkupi boisko

Lubelscy radni zgodzili się na odkupienie przez miasto działek w pobliżu ul. Hetmańskiej i ul. Husarskiej na Czubach. Chodzi o część gruntów, na których znajdują się tereny rekreacyjne ze starymi boiskami w pobliżu sklepu „Biedronka”. Ich przejęcie przez Ratusz ma pozwolić w przyszłości na rewitalizację tego obszaru i remont zniszczonych boisk.

Obecnie znajdującymi się tu obiektami zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”, ale cztery działki położone na środku terenów sportowych pozostają formalnie własnością prywatnej spółki POL-SART sp. z o. o. Do takiej sytuacji doszło kilka lat temu w wyniku podziału związanego ze zwrotem części nieruchomości na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych w okresie PRL pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego.

– O nabycie tych nieruchomości wnioskuje Rada Dzielnicy Czuby Północne, uzasadniając swój wniosek tym, że nabycie przedmiotowej działki, pozwoli na modernizację boiska, zapewniając jednocześnie współistnienie różnych rodzajów aktywności sportowej dla młodzieży i dorosłych zamieszkałych w tej dzielnicy, jak też z dzielnic sąsiednich. Z uwagi na fakt, że boisko położone jest w części na gruncie prywatnym, projekt budżetu obywatelskiego „D-28 Modernizacja boisk sportowych osiedla Błonie” został zweryfikowany negatywnie tym samym uniemożliwiając wymianę nawierzchni boiska, która jest w bardzo złym stanie i wymaga wymiany – podkreślał Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w uzasadnieniu uchwały, która stanęła na ostatniej sesji RM Lublin.

Łącznie miasto ma przejąć ponad 0,27 ha przeznaczonych pod tereny sportowo-rekreacyjne, ciągi piesze, drogi dojazdowe oraz stacje transformatorowe. Taką transakcję ostatecznie poparło 26 radych zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji. Troje radnych obecnych na sesji (Piotr Breś z PiS oraz Leszek Daniewski i Anna Ryfka z klubu „prezydenckiego”) nie oddało głosu w tej sprawie.

Marek Kościuk