Miasto odracza podatki

W oczekiwaniu na przyjęcie przez Sejm rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej burmistrz Włodawy deklaruje wsparcie dla przedsiębiorców. Będą oni mogli liczyć na odroczenie terminu płatności lokalnych podatków.

– W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, podjąłem decyzję o możliwości odroczenia płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenia jej na raty – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nienaliczania podatku i odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie. Istnieje jednak możliwość złożenia indywidualnego wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego.

Oznacza to, że przedsiębiorca, który złoży wniosek będzie mógł liczyć między innymi na: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty na raty oraz odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Wniosek w sprawie ulgi można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego we Włodawie (al. J. Piłsudskiego 41), za pośrednictwem platformy ePUAP lub w Punkcie Obsługi Interesantów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 82 57 21 444 wew. 13, wew. 21, wew. 19.

Projekt rządowej ustawy decyzję o wprowadzeniu ulgi w podatkach dla przedsiębiorców pozostawia samorządom. Burmistrz Włodawy uważa je za zasadne i już dzisiaj deklaruje, że podejmie te działania.

– Bezzwłocznie po przyjęciu przez sejm tzw. tarczy antykryzysowej podejmiemy działania, aby uruchomić pozostałe procedury pozwalające na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Ponadto, mając na względzie trudną sytuację osób prowadzących działalność usługową i handlową stosownie do naszych kompetencji i możliwości finansowych rozważymy podjęcie działań, związanych ze zwolnieniem przedsiębiorców w trudnej sytuacji z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności – dodaje Muszyński. (a)