Miasto poradzi się żaków

W Lublinie powstanie Lubelska Rada Studencka, czyli organ konsultacyjny dla studentów lubelskich uczelni. Prace są zaawansowane, a Rada może zostać powołana na przełomie 2020 i 2021 roku. O jej powstanie apelował radny Marcin Bubicz.


– Lubelska Rada Studencka to inicjatywa długo wyczekiwana przez środowisko akademickie. Potrzeba budowania pomostu pomiędzy lubelskimi uniwersytetami oraz szkołami wyższymi, zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi a samorządem powinna być elementem strategii miasta – uważa Marcin Bubicz z klubu radnych Krzysztofa Żuka, który napisał w tej sprawie interpelację do władz Lublina. M. Bubicz przekonywał, że „takie forum (jak Lubelska Rada Studencka) dawałoby przede wszystkim możliwość wyrażenia opinii środowiska studenckiego w sprawie najważniejszych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć i wydarzeń organizowanych przez prezydenta oraz Radę Miasta Lublin”.

Ratusz popiera pomysł radnego. Lubelska Rada Studentów powstanie za kilka miesięcy i będzie działać jako organ konsultacyjny dla studentów lubelskich uczelni. Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta, odpowiadając na interpelację Bubicza, poinformował, że „trwają prace nad projektem statutu, który ma ostatecznie szczegółowo opisać zarówno cel funkcjonowania, jak i określić ramy, w jakich Rada miałaby prowadzić swoją działalność”. – Prace nad projektem statutu są bardzo zaawansowane i jeśli nie wystąpią żadne inne przesłanki, Lubelska Rada Studentów mogłaby zostać formalnie powołana na przełomie roku 2020 i 2021 roku – zapowiada A. Wojewódzki.

Kto zasiądzie w radzie?

– Grupa pracujących nad tą inicjatywą studentów zaproponowała, by w skład Rady weszli m.in. przedstawiciele samorządów studenckich, przedstawiciele maksymalnie trzech organizacji studenckich wskazanych przez rektorów oraz przedstawiciele studentów zagranicznych z poszczególnych uczelni – wylicza sekretarz miasta. GR