Miasto przejmie działki od wojska

Tak dziś wygląda dojazd do Przedszkola nr 5

Pojawiło się światełko w tunelu dla remontu będącego w opłakanym stanie dojazdu prowadzącego do budynku Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich od strony ul. Spadochroniarzy. Miasto po latach negocjacji ma przejąć od Agencji Mienia Wojskowego działki, na których znajduje się ta droga.

– W czerwcu 2016 roku Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin z wnioskiem o nabycie z zasobu Skarbu Państwa –
Agencji Mienia Wojskowego do zasobu Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Lublin
nieruchomości oznaczonych jako działka nr 2/38 i nr 2/26 (obr. 26, ark. 5) położonych
w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy, z uwagi na to, iż nieruchomości te stanowią jedyny
możliwy dojazd do budynku Przedszkola Nr 5 oraz budynków garażowych
stanowiących własność osób fizycznych – informuje Urząd Miasta Lublin.

AMW tłumaczyła przy tym, że została powołana do realizacji określonych celów, w których nie mieści się utrzymanie drogi takiej kategorii, a także wykonanie jej modernizacji, która jest niezbędna z uwagi na fatalny stan nawierzchni. Miasto już wcześniej chciało wyremontować dojazd do przedszkola, ale na drodze do realizacji tych prac stanęły właśnie nieuregulowane kwestie własnościowe.

Ostatecznie w styczniu tego roku rozpatrujący sprawę Wojewoda Lubelski uznał, że nie widzi potrzeby przekazywania przedmiotowych gruntów do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Miasta Lublin, a następnie darowanie ich Gminie Lublin, w sytuacji kiedy Agencja Mienia Wojskowego może bezpośrednio nieodpłatnie przekazać wskazane działki na stan majątkowy Gminy Lublin.,

– Nabycie przedmiotowych gruntów do gminnego zasobu nieruchomości nastąpi nieodpłatnie, stąd też nie spowoduje skutków finansowych dla Gminy Lublin – podkreślono w uzasadnieniu do przyjętej 2 marca przez Radę Miasta uchwały.

Ostatecznie poparło ją 26 z 31 miejskich radnych, radny Piotr Breś (PiS) wstrzymał się od głosu, radni Leszek Daniewski i Monika Kwiatkowska nie oddali głosu, a radni Stanisław Kieroński i Piotr Pitucha byli nieobecni na sesji.

Marek Kościuk

News will be here