Miasto stawia na przedsiębiorców

Władze Włodawy chcą zachęcić do inwestowania w mieście. Dlatego, po raz pierwszy w historii, wprowadzono ulgę w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

– Zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości niewątpliwie będzie zachętą do realizowania nowych inwestycji w naszym mieście – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Spowoduje obniżenaie kosztów prowadzenia działalności, a miastu da wymierne korzyści w postaci utworzenia nowych miejsc pracy. Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprawi atrakcyjność Włodawy jako dobrego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. To pierwsza w historii samorządu Włodawy tego typu ulga dla przedsiębiorców.

Jednak aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulgi, musi spełnić określone w przyjętej ostatnio uchwale warunki. Najważniejsze z nich to inwestycja w rozwój działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy. Przez inwestycję należy rozumieć m.in. zakup gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, budowę lub modernizację budynków oraz inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Po spełnieniu tych wymogów przedsiębiorca może zostać zwolniony z podatku od nieruchomości na okres od roku do trzech lat, w zależności od liczba stworzonych nowych miejsc pracy. Szczegółowe informacje na temat ulg można uzyskać w Urzędzie Miejskim, przy al. Piłsudskiego. (a)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here