Miasto wprowadzi wirtualny ład

Lublin zamawia nowy system informatyczny, który zapewni jednakowe strony internetowe dla wszystkich samorządowych placówek oświatowych. Przetarg właśnie ruszył, a z jego efektów skorzysta ok. 160 miejskich przedszkoli i szkół.

– Jeden spójny system tworzenia stron internetowych jest bardzo potrzebny naszym szkołom i placówkom oświatowym. Nowe oprogramowanie pozwoli na tworzenie stron w jednakowym standardzie, o podobnych funkcjonalnościach i wyglądzie graficznym, spełniających ustawowe wymogi z punktu widzenia dostępności oraz o wysokim stopniu zabezpieczeń. Działanie to wpisuje się także w prowadzony już od kilku lat proces wdrażania jednolitego oprogramowania do zarządzania lubelską oświatą – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Miasto już od kilku lat zapowiadało swoje plany w tym zakresie. Dziś strona właściwie każdej z podległych mu szkół wygląda zupełnie inaczej. Stanowi to pewien problem dla rodziców, m. in. na etapie rekrutacji, kiedy chcieliby móc sprawnie zapoznać się z ofertą przygotowaną przez różne placówki.

Na nowy system złoży się główny portal informacyjny poświęcony lubelskiej oświacie, a także powiązane z nim strony poszczególnych jednostek. Strona poświęcona oświacie ma zawierać informacje ogólne dotyczące edukacji w Lublinie wraz z wykazem i podstawowymi danymi każdej placówki oraz umożliwiać wyszukanie i przejście na stronę internetową wybranej jednostki.

Zgodnie z założeniami zaprojektowana przez wybranego wykonawcę grafika powinna być spójna z szatą graficzną stron miejskich, ale w pewnym stopniu różniąca się od głównego portalu lublin.eu. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 32 miesiące na realizację zamówienia, w tym 8 miesięcy na wykonanie i wdrożenie systemu.

Marek Kościuk