Miasto zamieni działki pod budowę szkoły przy ul. Majerankowej

Miasto wycofało się z wymiany działek z Interbudem, ale w porządku obrad czwartkowej sesji pozostał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez miasto innemu deweloperowi (firmie Willowa II) działki o powierzchni 0,2886 ha przy ul. Hanki Ordonówny (Bronowice) w zamian za działkę o powierzchni 0,1918 ha przy ul. Majerankowej 3 (Ponikwoda), gdzie miasto planuje wybudować szkołę. Uchwała została przyjęta, ale  bez poparcia radnych PiS, którzy poddawali w wątpliwość, czy taka transakcja będzie korzystna dla miasta i czy działki pod szkołę nie można pozyskać w inny sposób.

Dla działki przy zbiegu ul. Ordonówny i Pogodnej są ustalone warunki zabudowy, zgodnie z którymi może stanąć na niej budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym. Działka przy Majerankowej,  którą przejmie miasto w planie przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej i przylega do miejskiej działki przeznaczonej pod tereny usług publicznych. Na niej miasto od lat planuje budowę nowej szkoły dla Ponikwody.

Urzędnicy tłumaczą, że powiększenie działki na potrzeby oświatowe przy ul. Majerankowej jest niezbędne, dlatego że pierwotnie szkoła podstawowa była tu planowana z myślą o nauce sześciu roczników i ok. 600 uczniów. Teraz w związku z reformą oświaty poziomów klas jest osiem, a w związku z dalszą rozbudową pobliskich osiedli liczba uczniów może sięgnąć nawet 1200 dzieci i trzeba będzie wybudować większy obiekt. Do tego poza samym budynkiem dla szkoły jest tam także planowane przedszkole dla 150 maluchów oraz żłobek i dom kultury.

Te argumenty nie przekonały jednak wszystkich radnych. Uchwała przeszła, ale poparli ją tylko radni klubu prezydenta Żuka.

Marek Kościuk