Międzynarodowe zastępy studentów

Obcokrajowcy coraz chętniej wybierają studia w naszym mieście. Z roku na rok ich liczba sukcesywnie rośnie na wszystkich uczelniach, które chętnie przyjmują osoby z różnych stron świata.
Od kilku lat Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej aktywnie prowadzi rekrutację kandydatów na studia wśród maturzystów pochodzących z zagranicy. W roku akademickim 2014/2015 w murach UMCS studiowało około 1140 cudzoziemców. W tym roku jest już ich blisko 1500. Większość z tych osób to obywatele Ukrainy. Są także studenci z Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Hiszpanii i innych krajów.
Wśród zagranicznych studentów największą popularnością cieszą się takie kierunki studiów, jak: ekonomia, stosunki międzynarodowe, filologia angielska, turystyka i rekreacja czy logistyka.
– Obcokrajowcy mogą liczyć na duże wsparcie ze strony naszej uczelni. W UMCS funkcjonują: Biuro ds. Studiów i Studentów Zagranicznych, Biuro ds. Studenckich oraz Biuro ds. Rekrutacji, organizujące studentom różnego rodzaju formy pomocy. Pracownicy naszej uczelni pomagają cudzoziemcom poznać szeroko rozumiane środowisko akademickie i zasady obowiązujące na uniwersytecie – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Chcemy, aby obcokrajowcy podejmujący kształcenie w naszej Alma Mater czuli się w pełni związani ze społecznością akademicką, dlatego dużą wagę przykładamy do ich integracji z polskimi studentami.
Dla kandydatów na studia UMCS uruchomił także stronę internetową w językach angielskim, ukraińskim i rosyjskim. Uczelnia zapewnia studentom zagranicznym miejsca w dziewięciu akademikach. Cudzoziemcy studiujący na UMCS otrzymują dodatkową pomoc w podnoszeniu znajomości języka polskiego.
– Od 10 kwietnia 2013 we Lwowie działa Centrum Informacyjno-Konsultacyjne UMCS, udzielające kandydatom wszelkich informacji na temat warunków studiowania i zasad rekrutacji oraz organizujące spotkania z młodzieżą, kadrą pedagogiczną i rodzicami uczniów w szkołach średnich z obwodu lwowskiego – dodaje rzecznik.

25 lat współpracy

Liczba studentów obcokrajowców na KUL od kilku lat ciągle rośnie – spektakularny wzrost miał miejsce w 2014 roku, gdy w stosunku do poprzedniego roku (2013) liczba studentów z zagranicy wzrosła o ponad 100%. W bieżącym roku akademickim studiuje tutaj ponad 600 studentów cudzoziemców (w ubiegłym roku było ich ponad 500).
Studenci pochodzą z 31 państw – najwięcej osób przyjechało z Ukrainy, Białorusi, Czech, Słowacji, Nigerii, Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Francji, Gruzji, Chin, Wielkiej Brytanii. Są także studenci z takich państw, jak Zambia, Brazylia, Kanada czy Uzbekistan.
Wybierają oni najczęściej dziennikarstwo i komunikację społeczną, ekonomię, europeistykę, slawistykę, filozofię, informatykę, turystykę kulturową, prawo kanoniczne, psychologię, stosunki międzynarodowe, teologię i zarządzanie.
– Od ponad 25 lat współpracujemy ściśle z Fundacją Jana Pawła II, zapewniając studentom z krajów byłego Związku Radzickiego bezpłatne kształcenie. Kwota, którą przeznaczamy na sfinansowanie takich studiów, jest formą wsparcia między innymi Polaków i Kościoła na Wschodzie, choć trzeba pamiętać, że studiują u nas przedstawiciele różnych wyznań i religii – mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Jesteśmy zorientowani głównie na kraje sąsiadujące z Polską, zwłaszcza zza wschodniej i południowej granicy. Tam też prowadzimy działania promocyjne, Na przykład w Żytomierzu uruchomiliśmy punkt informacyjno-promocyjny. Wspieramy edukacyjnie także Kościół nigeryjski – studiują u nas księża i siostry zakonne z Nigerii. Braliśmy też udział w programie Erasmus dla Ukrainy.

U inżynierów i medyków

Na Politechnice Lubelskiej systematycznie zwiększa się liczba obcokrajowców kształcących się na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Na przestrzeni lat 2012 – 2015 liczba studentów z zagranicy wzrosła niemal pięciokrotnie: 2012 r. – 138 osób, 2015 r. – 639 osób.
Najliczniejszą grupą są studenci pochodzenia ukraińskiego. W roku 2015 stanowili 80% studentów obcokrajowców. W następnej kolejności są Turcy i Hiszpanie, studiujący w ramach wymiany międzynarodowej. Wybierają oni najczęściej: budownictwo, informatykę, architekturę, zarządzanie, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn.
– Językiem wykładowym jest język polski. Większość studentów posługuje się nim dobrze. Przed rozpoczęciem zajęć uczelnia organizuje dla nich intensywny kurs języka polskiego prowadzony przez lektorów ze Studium Języków Obcych PL – wyjaśnia Iwona Czajkowska – Deneka, rzecznik prasowy PL.
W sumie uczelnia ma podpisanych około 130 umów o współpracy z uczelniami i instytucjami zagranicznymi. PL współpracuje z uczelniami na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Kazachstanie.
– Celem porozumień jest wzmocnienie współpracy w zakresie dydaktyki i badań naukowych, w szczególności wspieranie mobilności studentów i pracowników – dodaje rzecznik. – Duże znaczenie przywiązujemy do bezpośrednich kontaktów z kandydatami, ich rodzicami oraz nauczycielami. Bardzo często organizowane są wyjazdy naszych pracowników i studentów do szkół, urzędów miast, konsulatów w celu przedstawienia oferty dydaktycznej uczelni. Uczestniczymy także w targach edukacyjnych, na przykład w Łucku czy Kijowie.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym na studiach I i II stopnia kształci się 151 osób z zagranicy. W ubiegłym roku było to o 50 osób mniej. Zaś na studiach III stopnia jest 19 obcokrajowców.
Najwięcej studentów pochodzi z Ukrainy i Białorusi, zaś na studiach doktoranckich – z Iraku. Stosunkowo dużo osób wybiera turystykę i rekreację oraz kierunki związane z żywieniem, takie jak dietetyka czy technologia żywności.
– Staramy się kwaterować studentów z zagranicy w naszych domach studenckich w obrębie miasteczka akademickiego, a już zwłaszcza tych na I roku. W pierwszych miesiącach oferujemy wsparcie w załatwianiu formalności związanych z pobytem. Na uczelni jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za obsługę cudzoziemców. Dużym zainteresowaniem cieszą się też nasze kursy języka polskiego prowadzone za darmo przez nasze Studium Języków Obcych – mówi Agnieszka Wasilak z Biura Promocji Uczelni UP.
Także Uniwersytet Medyczny jest często wybierany przez obcokrajowców. W roku akademickim 2015/2016 na Oddziale Anglojęzycznym studiuje 1222 studentów. Co roku liczba studentów anglojęzycznych nieznacznie wzrasta w oparciu o limity przyjęć. Najwięcej osób pochodzi z: Tajwanu, USA, Norwegii, Arabii Saudyjskiej, Tajlandii oraz Szwecji. Na UM na Oddziale Anglojęzycznym studencki kształcą się wyłącznie na dwóch kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym. MG