Miejskie in vitro przyjęte

Poza uchwaleniem budżetu na 2023 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, lubelscy radni na czwartkowej sesji przyjęli kilkanaście innych uchwał i jedno stanowisko.

Rada, głosami radnych klubu prezydenta Żuka, przy sprzeciwie PiS i wstrzymujących się głosach radnych Małgorzaty Suchanowskiej (PiS) i Stanisława Brzozowskiego (niezrzeszony), postanowiła o podwyżce od nowego roku opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych o średnio 15%. Głosami rządzącej koalicji zdecydowano również o przeznaczeniu w przyszłym roku 500 tys. zł, a w latach 2023-2025 łącznie 1,5 mln zł, na realizację miejskiego programu in vitro Zakłada on wsparcie finansowe do wykonania 2 procedur zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej z minimum 50 par zakwalifikowanych rocznie do programu. Byłoby to dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do jednej procedury in vitro.

Zaledwie jednym głosem, przy sprzeciwie całego klubu PiS, ale również prezydenckich radnych Moniki Orzechowskiej i Moniki Kwiatkowskiej, rada zdecydowała o zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubelskiego, unieważniającego uchwałę Rady Miasta Lublin uchwalającą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zana i Wallenroda, dopuszczającą budowę pomiędzy ZUS-em, a biurowcem Grey Office, mieszkaniowych wieżowców.

Rada Miasta przyjęła także przygotowane przez klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka stanowisko sprzeciwiające się mniejszym wpływom do samorządów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które są spowodowane przez wprowadzane w ostatnich latach reformy podatkowe.

– „W związku z przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2023 Rada Miasta Lublin zwraca uwagę na problem systemowego zmniejszania się dochodów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku PIT. (…) W przypadku Lublina szacowana kwota tego ubytku w latach 2019-2023 wyniesie blisko 616 mln złotych, a w samym 2023 roku ok. 300 mln zł” – czytamy w stanowisku.

Za jego przyjęciem byli wszyscy radni z klubu radnych prezydenta K. Żuka, przeciwko wszyscy radni PiS, a niezrzeszony Stanisław Brzozowski wstrzymał się od głosu.

Marek Kościuk