Milion dwieście tysięcy dla Łopiennika Górnego

Dobre wieści z gminy Łopiennik Górny. Samorząd otrzyma 1,2 mln zł od zarządu województwa lubelskiego na realizację trzech inwestycji: modernizację świetlicy wiejskiej i przebudowę boiska do piłki nożnej w Olszance oraz przebudowę parkingu w Łopienniku Nadrzecznym.

29 stycznia zarząd województwa lubelskiego zatwierdził listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu „Rewitalizacja obszarów wiejskich”. Wśród nich znalazł się projekt rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych w gminie Łopiennik Górny.

Jego wartość to 1,7 mln zł, dofinansowanie wyniesie 1,2 mln zł. W ramach projektu zrealizowane zostaną trzy inwestycje: modernizacja świetlicy wiejskiej i przebudowa boiska do piłki nożnej w Olszance oraz przebudowa parkingu w Łopienniku Nadrzecznym. – Budynek świetlicy wiejskiej w Olszance jest w złym stanie technicznym – tłumaczy Karol Stęplowski, wicewójt gminy Łopiennik Górny.

– Budynek nie posiada instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, nie jest ocieplony, dach miejscowo przecieka. Celem inwestycji jest przywrócenie funkcji użytkowych budynkowi – dodaje. Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje: wymianę poszycia dachowego, docieplenie budynku wraz z elewacją, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznej, wykonanie instalacji grzewczej oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku (utwardzenie kostką brukową).

Boisko w Olszance nie wykorzystywane jest z kolei od lat, jest zdegradowane i porośnięte trawą. – Zamiarem inwestora jest odbudowa boiska celem przystosowania go do potrzeb rozgrywek piłkarskich – mówi Stęplowski. Trzecia inwestycja to przebudowa parkingu w Łopienniku Nadrzecznym (przy kościele parafialnym).

– Tu występują liczne uszkodzenia nawierzchni: nierówności poprzeczne i podłużne, wyboje, zagłębienia oraz ubytki materiału. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi się woda, a w okresie letnim występuje duże pylenie. Głównym celem inwestycji jest uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni w celu przywrócenia jej funkcji użytkowych.

Zakres robót planowanych w projekcie obejmuje przebudowę parkingu poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej – podsumowuje wicewójt. (kg)