Milion już czeka

Już wiadomo, że tym razem mieszkańcy muszą przygotować projekty nieco mniejsze, bo ich maksymalna wartość została zmieniona ze 150 do 100 tys. zł. Urzędnicy tłumaczą, że dzięki temu uda się zrealizować więcej pomysłów. Na złożenie wniosków świdniczanie mają miesiąc. Lista zostanie zamknięta 18 lipca.
Od minionego piątku świdniczanie mogą składać wnioski do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do podziału, podobnie jak rok wcześniej, jest 1 mln zł. Tym razem nieco zmieniła się cała procedura i wytyczne.
– Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w większości została oceniona pozytywnie, dlatego wprowadzanie wielu zmian nie było potrzebne – mówi Bartłomiej Pejo p.o. naczelnika Wydziału Rozwoju w świdnickim ratuszu. – Zmniejszyliśmy maksymalną kwotę dofinansowania projektu. W pierwszej edycji było to 150 tys. zł, teraz będzie 100 tys. zł.
Urzędnicy tłumaczą, że dzięki tej zmianie więcej projektów będzie mogło zostać zrealizowanych. Kolejna modyfikacja dotyczy formy składania wniosków. Dotąd trzeba było wypełniać papierowy formularz i dostarczać go osobiście do urzędu.
– W tej edycji będzie również możliwość złożenia wniosku przez internet, za pośrednictwem strony www.swidnik.pl i naszej zakładki Budżet Obywatelski – tłumaczy Bartłomiej Pejo.
Oczywiście nie zwolni to wnioskodawców z konieczności dołączenia listy z podpisami co najmniej 15 mieszkańców popierających daną inicjatywę. – W chwili składania wniosku drogą elektroniczną będzie trzeba dołączyć skan formularza z podpisami. Natomiast na dostarczenie oryginału do urzędu autor projektu będzie miał czas do 21 lipca – tłumaczy Bartłomiej Pejo.
Niewiele zmieniły się również formularze i podobnie jak w zeszłym roku są do pobrania w urzędzie miasta i ze strony internetowej. Jak tłumaczą przedstawiciele ratusza, tym razem postanowili skrócić czas pracy komisji weryfikującej wnioski.
– Poprzednia edycja była pierwszą, więc osoby oceniające potrzebowały więcej czasu. Teraz zakładamy, że cała procedura przebiegnie nieco szybciej – mówi Bartłomiej Pejo.
Komisja weryfikująca pomysły mieszkańców zakończy swoją pracę 7 września. Wtedy również zostanie opublikowana lista zakwalifikowanych do głosowania wniosków. Opublikowane zostaną również te, które nie przeszły do etapu promocji i głosowania wraz z uzasadnieniem.
Od 8 września do 3 października wszyscy wnioskodawcy będą mieli czas na promowanie swoich projektów. – Od 19 września ruszy glosowanie – mówi Bartłomiej Pejo. – Nie wprowadzamy „ciszy wyborczej”, więc będzie można swoje wnioski promować aż do zakończenia głosowania, czyli do 3 października.
W głosowaniu na projekty, podobnie jak rok wcześniej, mogą wziąć udział wszyscy świdniczanie, którzy ukończyli 16 lat. W sposób tradycyjny będzie można głosować w budynku urzędu miasta i w siedzibie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Świdniczanie będą mogli skorzystać również z poparcia projektów przez internet.
– W minionym roku na zgłoszone projekty mieszkańcy oddali ok. 10 tys. głosów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. My ze swojej strony już od weekendu zaczynamy promocję drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego – mówił w minionym tygodniu Bartłomiej Pejo. (kal)

Uda się przebić pierwszą edycję?

W minionym roku mieszkańcy złożyli 52 wnioski do Budżetu Obywatelskiego.
Na 40 z nich świdniczanie mogli oddawać swoje głosy. Ostatecznie 12 z największym poparciem zostało przeznaczonych
do realizacji w tym roku. Kilka z nich już zostało wykonanych. Na kolejne ratusz ogłosił przetargi.