Milionowe oszczędności i wielkie plany uczelni

Miliony złotych pozyskanych dotacji, dalekosiężne plany i wielomilionowe inwestycje – tak rozwija się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. W rozmowie z „Nowym Tygodniem” dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, rektor PWSZ w Chełmie opowiada o najnowszych planach i bieżących inwestycjach uczelni.

Redakcja: – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie może podsumować ostatnie lata bardzo dobrymi wynikami, zarówno pod względem inwestycji, rekrutacji na studia, jak i poszerzania oferty oraz rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej. Czy możemy spodziewać się, że PWSZ w Chełmie utrzyma tempo?

Prof. Arkadiusz Tofil: – To prawda. Ostatnie cztery lata obfitowały w wiele pozytywnych wydarzeń. Nasze wyniki, pozyskane milionowe fundusze na inwestycje czy nowe propozycje w ofercie kształcenia pokazują rzeczywisty stan uczelni. Rozwijamy się dynamicznie i co ważne – wszechstronnie – od lotnictwa, po nauki techniczne, humanistyczne czy świat medyczny. Inwestujemy nie tylko w długofalowe, przyszłościowe dla uczelni i naszego miasta przedsięwzięcia, ale także w rozwój osobowy i naukowy naszych pracowników i studentów.

– Zacznijmy od inwestycji. Wiemy, że unieważniono pierwszy przetarg na budowę nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Uczelnia ogłosiła nowe postępowanie. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.

– To potężna inwestycja, której wartość sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek, na który przeznaczyliśmy ponad 32 ml zł. Jednak Krajowa Izba Odwoławcza swoim postanowieniem odrzuciła najkorzystniejszą cenowo ofertę o wartości 35 mln zł i wskazała drugiego wykonawcę z ofertą ponad 36 mln zł. Dokonując analizy rynku usług budowlanych w dobie koronawirusa i po uwzględnieniu faktu, że oferta wskazana przez KIO przewyższa wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji, uczelnia unieważniła postępowanie i podjąłem decyzję o ponownym przetargu. Okazało się, że to bardzo trafna decyzja. Nowe oferty, zgodnie z moimi oczekiwaniami, znalazły się na niższym poziomie, a najniższa kwota – 28,6 mln zł – w porównaniu do poprzedniej oferty to prawie 8 mln zł oszczędności dla uczelni.

– Chełmska PWSZ stale zaskakuje chełmian nowymi pomysłami. Czy uczelnia przewiduje kolejne inwestycje?

– Jak najbardziej. Zakładam, że rok 2021 będzie rozpoczynał największe jak dotąd, inwestycje budowlane w naszej uczelni. Planujemy, by mieszkańcy Chełma mogli obserwować prace budowlane nowej siedziby Instytutu Nauk Medycznych przy ul. Batorego, ale to nie wszystko. W chwili obecnej jesteśmy w końcowej fazie ustaleń rozpoczęcia prac nad dalszą rozbudową infrastruktury lotniska. Kolejny etap to droga kołowania do pasa startowego – to również kilkumilionowa budowa. Ponadto kończymy opracowywanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy nowego hangaru wraz z zapleczem technicznym i częścią administracyjną. Mamy również bardzo ambitny plan, aby przyszły rok rozpoczął największą inwestycję w Centrum Studiów Inżynierskich – mianowicie budynek dydaktyczny, czyli obiekt dwukondygnacyjny, stanowiący domknięcie kompleksu całego CSI PWSZ w Chełmie. Oczywiście w tym przypadku budżet inwestycji to kolejne kilkadziesiąt milionów. O decyzjach i szczegółach tej budowy z przyjemnością będziemy informować mieszkańców Chełmszczyzny na bieżąco.

– Realizacja takich planów jest wyzwaniem. Życzymy, aby wszystkie projekty zostały zrealizowane. Dziękujemy za rozmowę. (red)