Miliony na oświatowe inwestycje

Nawet 40 mln zł miasto zamierza w najbliższych latach przeznaczyć na szeroko zakrojoną modernizację budynków oświatowych. Plan przewiduje odnowienie aż ośmiu budynków szkolnych. Na cztery obiekty samorząd już pozyskał dofinansowanie. Pierwsze prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.

W ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych miasto Chełm ubiegało się o dofinansowanie termomodernizacji czterech obiektów szkolnych. Na ten cel samorząd dostał 8 mln zł. Inwestycją zostaną objęte: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 5, IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.

– Plany miasta skupiają się na poprawie efektywności energetycznej placówek oświatowych, które już dawno powinny być przystosowane do współczesnych standardów energooszczędności i ekologii. Dzięki modernizacji będą też bardziej komfortowe dla uczniów i nauczycieli – mówi wiceprezydent Chełma, Dorota Cieślik.

Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. wymianę okien, drzwi, dachów, rynien, rur spustowych, docieplenie stropów i ścian fundamentowych, wymianę opaski odwadniającej wraz z drenażem, montaż pomp ciepła, budowę instalacji skroplin, czyli zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, rozbudowę lub budowę instalacji gazowej, budowę zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i modernizację instalacji odgromowej.

We wrześniu minionego roku miasto Chełm złożyło również wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i obecnie znajduje się w ocenie merytorycznej. W ramach projektu jest planowana termomodernizacja czterech budynków szkolnych. Realizacja inwestycji została zaplanowana od 1 lutego br. do 31 grudnia 2022 r., jednakże w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz dużym zainteresowaniem naborami w programach finansowanych z pieniędzy Funduszy Norweskich i MF EOG, terminy oceny wniosków zostały wydłużone.

Całkowite koszty projektu chełmscy urzędnicy oszacowali na 22 107 022 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 14 289 553 zł. Termomodernizacją mają być objęte: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa nr 8.

W tym przypadku zakres robót jest podobny do planowanych prac przy termomodernizacji budynków szkolnych, finansowanej z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. To nie koniec jednak inwestycji miasta w placówki oświatowe. W najbliższym czasie będą realizowane przedsięwzięcia związane ze sportową infrastrukturą szkolną. Miasto Chełm, o czym już pisaliśmy kilka miesięcy temu, otrzymało 1,111 mln zł dofinansowania z ministerstwa sportu na budowę trzech szkolnych boisk, przy: Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych.

Łączna kwota planowanych inwestycji została oszacowana na 3,367 mln zł. Przy każdej z placówek powstanie wielofunkcyjne boisko umożliwiające grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego. Dodatkowo przy SP nr 7 powstanie skocznia w dal i rzutnia do pchnięcia kulą. Miasto zamierza też ubiegać się o dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym. Wartość tej inwestycji jest szacowana na ok. 7 mln zł. (r)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here