Miliony na wojewódzką

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowaniu przebudowy dwóch odcinków drogi łączącej Krasnystaw, Wojsławice i Teratyn. Prace mają zostać zakończone do połowy października przyszłego roku i wyniosą około 43,5 mln zł.

Przetarg na to zadanie został rozstrzygnięty już kilka miesięcy temu. Wygrała go firma Strabag z Pruszkowa i czas na wykonanie robót ma do połowy października. Remont obejmie dwa odcinki drogi wojewódzkiej łączącej Krasnystaw, Wojsławice oraz Teratyn i dotyczy m.in. miejscowości: Surhów, Brzeziny, Zastawie, Stara Wieś, Wólka Kraśniczyńska, Bończa i Kukawka.
Jak tłumaczy Andrzej Gwozda, dyrektor ZDW w Lublinie, celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i ruchu pieszych.
Zaplanowano m.in. wymianę i poszerzenie nawierzchni do 7 m, przebudowę skrzyżowań, budowę przepustów, przebudowę istniejących zjazdów i przystanków z wydzielonymi zatokami autobusowymi, budowę drogi serwisowej i zlokalizowanych wzdłuż niej miejsc postojowych, budowę chodników na terenach zabudowanych oraz zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w trybie pozakonkursowym tego zdania. Inwestycja była jedną z ujętych w Programie Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego 2014-20202 i była planowana do realizacji przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa. Szacowany koszt inwestycji wynosi prawie 43,5 mln zł, z czego 34,5 mln zł to fundusze unijne. (w)