Miliony nie dla wszystkich

Zarząd województwa lubelskiego zatwierdził listę inwestycji, które dostaną unijne dofinansowanie w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wśród beneficjentów znalazły trzy gminy z powiatu krasnostawskiego: Fajsławice, Łopiennik Górny i Krasnystaw. Szczęścia nie miały za to: Izbica, Siennica Różana, Gorzków i Rudnik.

Do konkursu „Gospodarka wodno-ściekowa”, ogłoszonego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgłosiło się 138 samorządów z terenu województwa lubelskiego. Na dotację w pierwszej kolejności mogą liczyć te, które w rankingu znalazły się na miejscach 1-49 (pozostałe tworzą tzw. listę rezerwową, im dalsza pozycja, tym mniejsza szansa na dotację).

Spośród gmin z powiatu krasnostawskiego pozytywnie konkurs zakończył się dla: Fajsławic, Łopiennika Górnego i gminy Krasnystaw. Najwyżej, na ósmym miejscu, z „naszych” wniosków oceniony został projekt UG Fajsławice „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Suchodoły”, na którego realizację gmina dostanie dofinansowanie w wysokości prawie 3 mln zł.

– W ramach inwestycji planujemy m.in. wybudować stację podciśnieniową oraz 990 m sieci kanalizacyjnej w Suchodołach – informuje Aleksandra Granat z UG w Fajsławicach. – Stacja ta pozwoli w przyszłości na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na pozostałej części Suchodół i Siedlisk Pierwszych. Przed nami kolejne etapy oceny wniosku niezbędne do otrzymania dofinansowania.

Na miejscu 24. znalazł się projekt gminy Łopiennik Górny „Budowa oczyszczalni ścieków”. W tym przypadku dofinansowanie to 4,4 mln zł. Z kolei 38. miejsce zajęła gmina Krasnystaw, która wnioskowała o 4,3 mln zł na modernizację sieci wodociągowej z zastosowaniem elementów zdalnego nią zarządzania.

Raczej małe szanse na realizację planowanych inwestycji mają: gmina Izbica (projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnogórze, etap I”, 81. miejsce), gmina Kraśniczyn („Przebudowa oczyszczalni ścieków na ul. Parkowej wraz z przyłączem wodociągowym”, miejsce 86.), gmina Siennica Różana („Budowa sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup zestawu asenizacyjnego”, miejsce 97.), gmina Gorzków („Rozwój gospodarki wodno-ściekowej”, miejsce 126.) oraz gmina Rudnik (przydomowe oczyszczalnie ścieków, 133. miejsce w rankingu). (kg)

News will be here