Miłośnicy regionalizmu nagrodzeni

W tym roku odbyła się już trzynasta edycja powiatowego konkursu historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem jest stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i II LO w Krasnymstawie.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: poseł Teresa Hałas, starosta Janusz Szpak i burmistrz Hanna Mazurkiewicz, a patronat naukowy – Instytut Historii UMCS. W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele historii, uczestnicy konkursu oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Gościem specjalnym był dr hab. Mariusz Korzeniowski z UMCS, który pełnił funkcję przewodniczącego jury konkursu.

Prof. Korzeniowski wygłosił krótką prelekcję o wydarzeniach roku 1918, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Następnie kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej Artur Borzęcki dokonał podsumowania tegorocznych zmagań z historią. W kat. oddziałów gimnazjalnych (prace indywidualne) zwyciężyła Martyna Cichomska (SP w Siennicy Nadolnej, opiekun – Beata Wrońska). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Rysak (SP nr 5 w Krasnymstawie, nauczyciel Tomasz Marczewski), a trzecie Martyna Darmochwał (SP nr 4 w Krasnymstawie, nauczyciel Marta Cięciera). Wyróżnienia otrzymali: Piotr Wojciechowski (SP nr 4 w Krasnymstawie, nauczyciel Marta Cięciera) i Karol Borys (SP nr 5 w Krupem, nauczyciel Izabela Józefowska). W kat. gimnazja (prace zespołowe) zwyciężyły Agata Demczuk i Łucja Kubina (SP w Siennicy Nadolnej, opiekun Beata Wrońska) przed Jakubem Włodarczykiem i Mateuszem Ziniewiczem (SP nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel Marian Oszajca) oraz Julią Korchut i Oliwią Korchut (SP w Siennicy Nadolnej, opiekun Beata Wrońska).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (prace indywidualne): 1. Kacper Bednaruk (II LO, nauczyciel Marek Nowosadzki), 2. Ewelina Chmielewska (I LO, nauczyciel Agnieszka Chwaszcz), 3. Maja Czajka (II LO, nauczyciel Marek Nowosadzki). Przyznano też wyróżnienia dla: Wiktorii Zwarzyńskiej vel Franczak (I LO, nauczyciel Agnieszka Chwaszcz), Adrianny Jawor (ZSP w Żółkiewce, nauczyciel Jerzy Stępień), Klaudii Mazurek (ZSP nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel Piotr Bęcal) i Pauliny Dudy (ZSP nr 2 w Krasnymstawie, nauczyciel Monika Matwiej). W kat. szkół ponadgimnazjalnych (prace zespołowe) pierwszej nagrody nie przyznano, drugą wywalczyli Paula Pawłowska i Michał Mazurek z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel Monika Matwiej), a trzecią Jadwiga Kolwalczyk, Patrycja Borzęcka i Paulina Borzęcka z ZSP nr 2, nauczyciel Monika Matwiej). Wyróżnienie w tej kategorii zdobyli: Estera Sidor i Julia Wójcik z ZSP nr 2 w Krasnymstawie (nauczyciel Monika Matwiej). – Ten konkurs to bardzo cenna inicjatywa, gratuluję uczniom nagród i wyróżnień, jestem bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie interesują się historią swojego państwa i swojej małej ojczyzny – mówiła do uczestników konkursu burmistrz Hanna Mazurkiewicz.(k)