Mimoza świętowała śpiewająco

Klub Seniora „Mimoza” świętował jubileusz 60-lecia. Z tej okazji w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert. Nie mogło zabraknąć też życzeń, podziękowań i gratulacji.

Klub Seniora „Mimoza” powstał w 1962 r. przy wtedy jeszcze Powiatowym Domu Kultury w Chełmie. Poprzez swoją działalność od lata integruje społeczność seniorów organizując adresowanie do nich, choć nie tylko, wydarzenia kulturalne i towarzyskie.

Powodów do świętowanie było zresztą więcej. W tym roku 20-lecie kierowania klubem obchodzi Marianna Niemiec, niestrudzona społeczniczka i ceniona poetka. Pani Marianan w „Mimozie” działa od 1996 r., a od 2003 r. jest jej przewodniczącą i jak mówią jej znajomi „dobrym duchem” klubu. Dzięki jej zaangażowaniu „Mimoza” osiąga liczne sukcesy i jest rozpoznawalna w regionie. (opr. w),  fot. Chełmski Dom Kultury