Młodzi radni w obronie mniejszości

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin rozpoczęła przygotowania do uroczystej gali z okazji 15. rocznicy swojego istnienia. Zdecydowała również o utworzeniu funkcji Rzecznika ds. Równości, na które powołała Idę Struską – uczennicę III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej.


Młodzieżowa Rada Miasta została powołana do życia uchwałą Rady Miasta z 25 maja 2006 r., stając się przedstawicielstwem młodzieży lubelskich szkół, którego głównym zadaniem jest doradzanie władzom miasta w sprawach dotyczących młodzieży, opiniowanie rozwiązań w tym zakresie zgłaszanych przez samorząd, a także inicjowanie własnych pomysłów służących młodym mieszkańcom

Podczas niedawnej, trzeciej w obecnej kadencji, sesji młodzieżowi radni postanowili wydatkować znaczną część zapisanych w budżecie miasta na działalność MRM 30 tys. zł właśnie na organizację jubileuszowej gali. Od obostrzeń związanych z trwającą epidemią koronawirusa zależy czy jubileusz i związane z nim uroczystości odbędą się w formie tradycyjnej, na co liczą młodzi radni, czy też w formule online.

Ważnym punktem ostatnich obrad MRM było również utworzenie funkcji Rzecznika ds. Równości. Nowe stanowisko objęła Ida Struska, która jest uczennicą III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej. Sama zainteresowana opisuje się jako działaczka społeczna i wolontariuszka, której pasją jest szeroko pojęta kultura i sztuka. Jak deklarują młodzi radni celem utworzenia nowego stanowiska ma być walka z różnymi przejawami dyskryminacji oraz wsparcie dla mniejszości wyznaniowych, narodowościowych czy też społeczności LGBT wśród lubelskiej młodzieży.

Na koniec sesji radni wyrazili stanowisko potępiające tworzenie tzw. stref wolnych od LGBT na terenie województwa lubelskiego. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here